Dem-111 / 14-7

skab 14

Præparatet set fra oven.
cellulae mastoideae (tynd lyserød tråd)
discus articularis (3 blå mærker)
manubrium mallei (blå ring)
crus longum incudis (gul ring)
ledspalten mellem malleus og incus (rødt folie)
m. tensor tympani (rød ring)
Kar.
a. carotis int. (rød sonde)
a. meningea media (2 røde ringe)
(bemærk arteriens relation til kæbeleddet)
Nerver.
n. mandibularis (sort tråd)
n. facialis (grønne ringe) (bemærk retningen af de tre stykker)
ggl. geniculi (gult mærke)
n. petrosus major (lille gul og sort ring)

n. vestibulocochlearis (sort ring) (NB. bemærk den nære relation mellem ydre øregang, cavitas tympani og kæbeleddet)
chorda tympani (lille hvid ring)
bemærk forløbet mellem hammer og ambolt på trommehinden
medialside, dækket af slimhinde

Præparatet set forfra.
fossa retromolaris (grønt mærke)
arcus zygomaticus (hvidt og blåt mærke)
proc. pterygoideus (indrammet af rød tråd)
crista infratemporalis (2 gule mærker)
opmejsling i fossa cranii media og pars petrosa afdækket mellemøret, den ydre øregang og kæbeleddet
discus articularis (3 blå mærker)
forvæg og loft i cavitas tympani er fjernet
manubrium mallei (lille blå ring)
crus longum incudis (lille gul ring)
ledspalten er markeret med rødt folie
m. tensor tympani (lille rød ring)
Muskler.
m. temporalis
den unipennate del (2 røde mærker)
den bipennate del

fibre fra fascia temporalis (rødt og gult mærke)
fibre fra planum temporale (rødt og sort mærke)
temporalissenen (rødt og grønt mærke)

fedtvæv lateralt for musklens unipennate del (blåt og gult mærke)
fedtvæv i opskæringen af fascia temporalis (sort og blåt mærke)
m. pterygoideus lat. (rødt og hvidt mærke)
m. masseter (sort blåt mærke)

Kar.
a. carotis int. (stor rød sonde)
a. maxillaris int. (stor rød og blå ring)
gren fra 1. stk.:
a. meningea media (markeret 2 steder i cavitas cranii) (2 røde ringe)
grene fra 2. stk.:
a. temporalis profunda ant. (rød og grøn ring)
a. buccalis (rød, sort og grøn ring)
r. pterygoideus lat. (lille rød og violet ring)

Nerver.
n. mandibularis (sort tråd)
n. buccinatorius (bemærk nervens og a. buccinato-rias perforation af m. temporalis) (gul og blå ring)
n. facialis (grønne ringe)
ggl. geniculi (gult mærke)
n. petrosus major (sort og gul ring)
chorda tympani (hvid ring)

(bemærk forløbet: i en slimhindefold, mellem hammer og ambolt, tæt på trommehinden)

Præparatet set bagfra.
ved opmejslingen er canalis facialis og cellulae mastoideae frilagt
cutis og subcutis (tyk rød tråd)
galea aponeurotica (tyk hvid tråd)
subgalealt bindevæv (tyk grøn tråd)
cellulae mastoideae (tynd lyserød tråd)
fossa jugularis (sort tråd)
Muskler.
m. sternocleidomastoideus udspring (rødt og gult mærke)
bemærk m. sternocleidomastoideus impression i parotideasubstansen
m. auricularis post. (rødt mærke)
m. stylohyoideus (grøn bøjle)
Kar.
a. carotis ext. (2 store røde ringe)
v. facialis post. (stor blå og rød ring)
(venen forlader gl. parotidea ved spidsen)
Nerver.
n. auricularis magnus
r. ant. (hvid ring)
r. post. (hvid og sort ring)

n. facialis (grønne ringe)

lateralside

Præparatets lateralside.
gl. parotidea (den øverste 1/3 er fjernet) (grønt mærke)
ductus parotideus (grøn ring)
tragus (sort mærke)
lig. temporomandibulare (2 sorte mærker)
Muskler.
m. masseter (rødt og blåt mærke)
m. zygomaticus major major udspring (grønt og sort mærke)
m. auricularis ant. (lille rødt og blåt mærke)
Kar.
a. temporalis superficialis (rød ring)
r. frontalis (rød og gul ring)
r. parietalis (rød og grøn ring)
r. articularis (rød og hvid ring)
r. auricularis ant. (lille rød ring)
a. transversa faciei (rød, hvid og rød ring)
a. zygomaticoorbitalis (rød og sort ring)
a. temporalis media (2 røde ringe) NB: perforerer fascia temporalis

v. temporalis superficialis (blå ring)
v. facialis post. (stor blå og rød ring)
Nerver.
n. facialis (delingen i truncus temporofacialis og truncus cervicofacialis er atypisk) (gråt mærke)
rr. temporales (grønne og røde ringe)
rr. zygomatici (grønne og orange ringe)
rr. buccales (grønne og sorte ringe)
r. marginalis mandibulae (lille violet ring)
r. colli (lille blå ring)

n. auriculotemporalis (hvid og brun ring)
n. auricularis ant. (orange ring)
n. auricularis magnus
r. ant. (hvid ring)
r. post. (hvid og sort ring)

medialside

Præparatets medialside.
cellulae mastoideae (tynd lyserød tråd)
fossa jugularis (sort tråd)
proc. pterygoideus (rød tråd
proc. styloideus' spids (sort mærke)
spina angularis (= ossis sphenoidalis) (gråt mærke)
lig. sphenomandibulare (grå bøjle)
tuba auditoria s. auditiva (sort folie i lumen)
Muskler.
m. pterygoideus med. (rødt og blåt mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved) (2 røde mærker)
m. temporalis (rødt og grønt mærke)
m. styloglossus (er bøjet bagud) (rødt og sort mærke)
m. stylopharyngeus (rødt og gult mærke)
m. stylohyoideus (grøn bøjle)
m. levator veli palatinis udspring (grønt mærke)
Kar.
a. carotis ext. (2 store røde ringe)
a. maxillaris int. (1. stk.) (stor rød ring)
grene:

a. auricularis profunda (rød og grøn ring)
a. tympanica ant. (lille rød og gul ring) (afgår her fra a. auricularis profunda)
a. meningea media
(i spatium lateropharyngeum) rød og blå ring) (i cavitas cranii) (2 røde ringe)
r. meningeus accessorius (rød og sort ring) (gren til m. pterygoideus lat. (rød og grå ring))
a. alveolaris inf. (rød og hvid ring)
a. auricularis post. (stor rød og gul ring)

a. stylomastoidea (rød ring)
a. carotis int. (rød sonde)
v. facialis post. (stor blå og rød ring)
Nerver.
sympatiske tråde langs a. carotis ext. og dens grene (orange ringe)
n. facialis
i porus acusticus int.:
n. intermedius (lille grøn ring)
n. facialis ("stor" grøn ring)
n. petrosus major (lille gul og sort ring)

(n. vestibulocochlearis ligger over sort tråd)
n. facialis forlader pars petrosa (grøn ring)
r. digastricus (lille gul og grøn ring)
ved forkanten af gl. parotidea:

r. marginalis mandibulae (violet ring)
r. colli (blå ring)

n. mandibularis (sort tråd)
ggl. oticum (blankt mærke)
n. buccinatorius (gul og blå ring)
n. pterygoideus lat. (lille gul og blå ring)
n. pterygoideus med. (sort og grøn ring)

n. lingualis (gul ring)
chorda tympani (hvide ringe)
(kan følges fra fissura petrotympanica til n. lingualis. Bemærk dens relationer)
n. alveolaris inf. (sorte ringe 2 steder)
n. auriculotemporalis (2 gule ringe)
(bemærk opsplitningen omkring a. meningea media)

Placering

skab 14

Emner

  • Karsystem A. auricularis profunda
  • Karsystem A. tympanica anterior