Dem-100 / 14-6

skab 14

Lungerne

Lungerne er drejet ca. 90 grader, så de mediale flader vender fremad.
Højre lunge.
pleuras afrivningsrand (mørkegrøn bøjle), bemærk kommaformen
strukturer i hilus:
bronchus dxt. (brun bøjle)
a. pulmonalis dxt. forgreninger (røde bøjler)
vv. pulmonales dxt. (blå bøjler)
lymfenodi pulmonales (sort og grønt mærke)
aa. bronchiales (små røde ringe)
v. bronchialis (lille blå ring)

n. vagus (er markeret 2 steder) (gul ring)
plexus pulmonalis post. (hvidt mærke)
sympatisk gren til plexet (orange ring)
grene fra plexet til lungen (grønne ringe)
relationer (er markeret med grøn tråd):
impressio cardiaca (højre forkammer) (2 gule mærker)
aorta ascendens (gult og rødt mærke)
v. cava sup. (gult og blåt mærke)
v. cava inf. (gult og sort mærke)
trachea (gult og gråt mærke)
v. azygos (gult og hvidt mærke)
oesophagus (gult og grønt mærke) er markeret 2 steder

apex pulmonis (rødt mærke) NB: oesophagus har ikke relation til højre lunge helt nederst, da den her svinger over mod venstre lunge
Venstre lunge.
pleuras afrivningsrand (mørkegrøn bøjle), bemærk kommaformen
Strukturer i hilus.
bronchus sinister (brun bøjle)
a. pulmonalis sinistra (rød bøjle)
vv. pulmonales sinistrae (blå bøjler)
lymfenodi pulmonales (sort og grønt mærke)
a. bronchialis (lille rød ring)


n vagus (gul ring) er markeret 2 steder
plexus pulmonalis post. (hvidt mærke)
sympatisk gren til plexet (orange ring)
grene fra plexet til lungen (grønne ringe)
relationer (er markeret med grøn tråd):
impressio cardiaca (venstre hjertekammer). (2 gule mærker)
aorta ascendens (gult og rødt mærke)
v. cava sup. (gult og blåt mærke)
v. cava inf. (gult og sort mærke)
trachea (gult og gråt mærke)
v. azygos (gult og hvidt mærke)
oesophagus (gult og grønt mærke) er markeret 2 steder
apex pulmonis (rødt mærke) NB oesophagus har ikke relation til højre lunge helt nederst, da den her svinger over mod venstre lunge
Venstre lunge.
pleuras afrivningsrand (mørkegrøn bøjle), bemærk kommaformen
Strukturer i hilus.
bronchus sinister (brun bøjle)
a. pulmonalis sinistra (rød bøjle)
vv. pulmonales sinistrae (blå bøjler)
lymfenodi pulmonales (sort og grønt mærke)
a. bronchialis (lille rød ring)


n. vagus (gul ring) er markeret 2 steder
plexus pulmonalis post. (hvidt mærke)
sympatisk gren til plexet (orange ring
grene fra plexet til lungen (grønne ringe)
relationer (er markeret med grøn tråd:
impressio cardiaca (venstre hjertekammer) (2 gule mærker)
arcus aortae (rødt og gult mærke)
aorta descendens (blåt og gult mærke)
oesophagus (grønt og gult mærke)
a. subclavia sin. (hvidt og gult mærke)

apex pulmonis (rødt mærke)

Placering

skab 14

Emner

  • Perifere nerver Plexus pulmonalis
  • Luftveje Apex pulmonis
  • Luftveje Facies medialis pulmonis
  • Luftveje Hilus pulmonis
  • Luftveje Impressio cardiaca
  • Karsystem A. bronchialis
  • Karsystem Truncus pulmonalis
  • Karsystem Vv. bronchiales
  • Karsystem V. pulmonalis