Db-39 / 5-25

skab 5

Horisontalsnit gennem fossa pterygopalatina (set nedefra).
Højre side.

maxilla (gul)
concha nasalis inferior (brun kant)
proc. uncinatus ossis ethmoidalis (rød flade)
proc. pterygoideus (grøn kant)
lamina perpendicularis ossis palatini med proc. orbitalis og proc. sphenoidalis (orange flade)
Venstre side.
fossa pterygopalatina har form som en 4-sidet pyramide med basis opad og apex nedad. En lateralvæg findes ikke
Basis (loftet).
udgøres af corpus ossis sphenoidalis (sort flade)
lateralt for loftet findes den mediale del af fissura orbitalis inf (sort linie)
Apex.
ender i canalis palatini
Forvæg.
udgøres af maxillens bagflade og opadtil bagfladen af proc. orbitalis ossis palatini (grøn flade)
Bagvæg.
udgøres af facies maxillaris på ala major og forfladen på proc. pterygoideus (orange flade)
Medialvæg.
dannes af pars perpendicularis ossis palatini (lige under loftet gennembores den af foramen sphenopalatinum) (gul flade)Placering

skab 5

nedefra

Emner

  • Knogler crista galli
  • Knogler fossa pterygopalatina
  • Knogler fossa pterygopalatina
  • Knogler septum nasi, ossøse del