Db-38 / 5-24

skab 5

Hårde gane set nedefra.
os incisivum (blå flade)
lamina horizontalis ossis palatini (orange flade)
proc. pyramidalis ossis palatini (grå flade)
lamina medialis proc. pterygoidei ossis sphenoidalis (bemærk hamulus) (rød flade)
lamina lateralis proc. pterygoidei ossis sphenoidalis (grøn flade)

Horisontalsnit gennem proc. pyramidalis ossis palatini (set oppefra)
os incisivum (blå flade)
sinus maxillaris (gul flade)
lamina horizontalis ossis palatini med foramen palatinum majus (orange flade)
proc. pyramidalis ossis palatini (grå flade), med
lamina medialis proc. pterygoidei ossis sphenoidalis (rød flade) og
lamina lateralis proc. pterygoidei ossis sphenoidalis (grøn flade)

Placering

skab 5

24 ny vinkel

Emner

  • Knogler concha nasalis inferior I, II, III
  • Knogler foramen palatinum majus
  • Knogler foramina palatina minora
  • Knogler os incisivum
  • Knogler palatum durum