Db-34 / 3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

skab 3

I. Grænsen mellem neurocranium og splanchnocranium

a) margo supraorbitalis (3)
b) bagkant af os zygomaticum (5)
c) overkanten af arcus zygomaticus (6). Derfra over roden af arcus zygomaticus til mandibula
c) langs bagkanten af ramus mandibulae (7) til angulus


Hvad der ligger bagved og over denne linie er hjernekranium (neurocranium = cranium cerebrale).

Hvad der ligger under og foran er ansigtskranium (cranium faciale = splanchnocranium = cranium viscerale).


Grænsen mellem theca og basis cranii:
Følger 1-6 og fortsætter i 9, sidstnævnte er en linie fra roden af arcus zygomaticus bagud henover processus mastoideus og til linea nuchalis superior og til protuberantia occipitalis externa.

II. theca cranii.

Knogler og knogledele.
os frontale: squama frontalis (gul farve)
os sphenoidale. spidsen af ala major (lysegrøn farve)
os temporale: øverste del af pars squamosa (blå farve)
os parietale (orange farve)
os occipitale: øverste del af squama (mørkegrøn farve)

Suturer.
sutura coronalis (mellem orange og gul farve)
sutura sagittalis (mellem orange farve og umalet knogle)
sutura lambdoidea (mellem orange og mørkegrøn farve)
sutura squamosa (mellem orange og blå farve)
sammenlign dette præparat med præparat VI

III. Basis cranii interna (og lidt af theca cranii)

Knogler og knogledele.

os frontale: pars orbitalis og squama (gul farve)
os ethmoidale: lamina cribrosa med crista galli (blå farve)
os sphenoidale: ala minor, corpus, ala major (grå farve)
os temporale: pars petrosa, squama (rød farve)
os parietale: nederste del af knoglen (brun farve)
os occipitale: pars basilaris, partes laterales, det meste af squama (grøn farve)

Suturer.
sutura sphenofrontalis (mellem grå og gul farve)
sutura coronalis (mellem gul og brun farve)
sutura sphenoparietalis (mellem grå og brun farve)
sutura sphenosquamosa (mellem grå og rød farve)
sutura squamosa (mellem brun og rød farve)
sutura occipitomastoidea (mellem rød og grøn farve)

IV. Overkæbeskelettet.

maxilla (gul farve)
os nasale (mørkegrøn farve)
os zygomaticum (blå farve)
os lacrimale (rød farve)
os palatinum, proc. orbitalis (lysegrøn farve). Resten af knoglen (orange farve) ses på næsehulen bagtil i bund og lateralvæg
concha nasalis inf. (lysegrøn farve)
vomer (okkergul)

V. Knogler tilhørende overkæbeskelettet.

os palatinum (orange farve), bemærk proc. sphenoidalis; den strækker sig medialt på corpus sphenoidales underside og når næsten vomer (lysegrøn farve). Proc orbitalis ses i orbita, lateralt for os ethmoidale (blå farve). Christa conchalis ses ca. 1 cm over næsehulens bund
vomer (lysegrøn farve), bemærk deviationen
maxilla (mørkegrøn farve) bemærk sinus maxillaris (grå farve)


Bemærk endvidere.
os ethmoidale, labyrinthus ethmoidalis (blå farve)
concha nasalis media (rest) (brun farve)
os sphenoidale, proc. pterygoideus forkant (rød farve) under sort linie
facies maxillaris (= sphenomaxillaris) på ala major (rød farve indrammet af sort)
bemærk foramen rotundum og canalis pterygoideus på fladen
NB: det er ikke muligt at afgøre, hvor den nøjagtige grænse findes mellem proc. pterygoideus og forkanten af proc. pterygoideus

VI. Suturer.

arcus zygomaticus er fjernet
1. sutura internasalis
2. sutura nasomaxillaris
3. sutura intermaxillaris
4. sutura zygomaticomaxillaris
5. sutura zygomaticofrontalis
6. sutura sphenofrontalis
7. sutura sphenozygomatica
8. sutura sphenosquamosa
9. sutura sphenoparietalis
10. sutura coronalis
11. sutura sagittalis
12. sutura squamosa
13. sutura parietomastoidea
14. sutura lambdoidea
15. sutura occipitomastoidea
Bemærk endvidere afgrænsningen af de enkelte
knogler i orbita og grænsen mellem maxilla og proc. pterygogoideus

VII. Suturer og fissurer på basis cranii externa.

1. sutura incisiva
2. sutura palatina mediana
3. sutura palatina transversa
4. sutura zygomaticomaxillaris
5. sutura sphenosquamosa
6. fissura sphenopetrosa
7. fissura petrotympanica (fissura tympanosquamosa og fissura petrosquamosa)
8. sutura occipitomastoidea
bemærk endvidere:
9. synchondrosis sphenooccipitalis

VIII. Basis cranii externa.

Basis cranii externa begrænses af overkæbens tandbue, underkanten af arcus zygomaticus, linea supramastoidea og linea nuchalis superior til protuberantia occipitalis externa
på præparatet er knoglerne malet ud over denne grænse. I det følgende nævnes de knogledele, der indgår i dannelsen af basis cranii externa:
os palatinum (orange farve)
os incisivum (brun farve)
maxilla
proc. palatinus, proc. alveolaris, proc. zygomaticus og fac. infratemporalis med tuber maxillae på corpus (gul farve)
os zygomaticum
proc. temporalis (lysegrøn farve)
os sphenoidale
facies infratemporalis af ala major, proc. pterygoideus, lidt af undersiden af corpus (blå farve)
os temporale
proc. zygomaticus, pars petrosa, pars tympanica, proc. mastoideus (rød farve)
os occipitale
pars basilaris, partes laterales, nederste del af squama (mørkegrøn farve)         

vomer bageste del (grå farve), bemærk afgrænsningen af alae vomeris vist med rødt

IX. Sagittalsnit gennem basis cranii.

os frontale (gul farve)
os lacrimale (rød farve)
maxilla (grøn farve)
os ethmoidale (grå farve)
os palatinum (orange farve)
os sphenoidale (blå farve)
os temporale (grøn farve)
os parietale (sort farve)
os occipitale (brun farve)

X. Indledning af basis cranii interna.

Fossa cranii anterior (gul farve)
bemærk halvmåneformen og inddelingen af en midtstillet let forsænket del, indrammet af røde prikker, og to laterale, højere beliggende dele; knoglerne danner loft i henholdsvis næsehulen, de to øjenhuler og de øverste sibensceller
Fossa cranii media (grå farve)
bemærk timeglasformen og inddelingen i en midtstillet højt beliggende del, indrammet af røde prikker og to laterale, lavere beliggende dele
Fossa cranii posterior (mørkegrøn farve)
bemærk skålformen og inddelingen i fire dele, som ligger henholdsvis foran, lateralt for og bagved foramen magnum. Inddelingen er vist med røde prikker
Grænserne.
mellem gul og grå farve:
bagkanten af alae minores g forkanten af fossa hypophysialis
mellem grå og grøn farve:
øverste kant på pars petrosa og dorsum sellae

XI. Indledning af basis cranii externa.

den forreste del begrænses bagtil af blå sonde = en linie gennem bagkanten af den hårde gane
den midterste del begrænses fortil af den blå sonde og bagtil af rød sonde - en linie gennem spidsen af proc. mastoideus
den bageste del begrænses fortil af den røde sonde
Bemærk endvidere:
proc. alveolaris og tænder er fjernet i højre side af kraniet, snitlinien er markeret med rødt. Loft, anterolaterale væg samt posterolaterale og mediale væg i sinus maxillaris ses. Bemærk tykkelsen af de enkelte vægge
de mange åbninger i den midterste del af basis cranii ext. er vist med sonder. Bemærk orienteringen som to parallelle rækker, der lateralt og bagfra strækker sig medialt og fortil
Den bageste mediale række (grønne sonder)
nævnt lateralt ses:
foramen stylomastoideum
foramen jugulare
apertura externa canalis carotici
canaliculus tympanicus (ved forkanten af fossa jugularis)
apertura externa canaliculi cochleae
canalis hypoglossi (nærmest foramen magnum)
foramen lacerum
canalis pterygoideus

Den forreste laterale række (sort-hvide sonder)
nævnt lateralt ses:
porus acusticus ext.
fissura petrotympanica
canalis musculotubarius
foramen spinosum
foramen ovale

XII. Opmejslinger til sinus paranasales

Sinus frontalis.
den tykke forvæg er fjernet, og man ser bagvæggen og den tynde orbitale væg. bemærk formen af sinus.
infundibulum (rød sonde) er forbindelsen mellem sinus frontalis og cavitas nasi


Sinus maxillaris.
anterolaterale væg er fjernet, og man ser den posterolaterale væg, medialvæg, loft og gulv. bemærk de enkelte fladers relief

Hiatus maxillaris (grøn sonde) er forbindelsen mellem sinus maxillaris og cavitas nasi

Recesser i sinus maxillaris.
recessus zygomaticus (blå farve)
recessus alveolaris (indenfor brun streg), bemærk den uregelmæssige overflade fremkaldt af tandrødderne
recessus frontalis (rød farve)

recessus palatinus er det luftfyldte hulrum i proc. orbitalis ossis palatini (ikke markeret)

XIII. Orbita form som pyramide med basis fremad

aditus orbitalis begrænses af:
os frontale (gul farve)
os zygomaticum (brun farve)
maxilla (mørkegrøn farve)

apex i orbita svarer til den bredeste del af fissura orbitalis sup. og canalis opticus
paries superior (= loftet) dannes af:
os frontalis (gul farve)
ala minor ossis sphenoidalis (lysegrøn farve)

paries inferior (= gulvet) dannes af:
maxilla (mørkegrøn farve)
os zygomaticum (brun farve)
proc. orbitalis ossis palatini (sort streg)

paries lateralis (= lateralvæggen) dannes af:
os zygomaticum (brun farve)
ala major ossis sphenoidalis (orange farve)
os frontale (en smal stribe opadtil) (gul farve)

paries medialis (= medialvæggen) dannes af:
os lacrimale (blå farve)
os ethmoidale (rød farve)
corpus ossis sphenoidalis (grå farve)

XIII. Orbita form som pyramide med basis fremad -

Placering

skab 3

Emner

 • Knogler aditus orbitae I, II, III
 • Knogler alse crista galli III (= processus alaris)
 • Knogler alae vomeris III
 • Knogler apertura piriformis I, II, III
 • Knogler arcus alveolaris II, III
 • Knogler arcus superciliaris III
 • Knogler arcus zygomaticus I, II, III
 • Knogler basis cranii externa I, II, III
 • Knogler basis cranii interna I, II, III
 • Knogler canalis pterygoideus II, III
 • Knogler cavitas nasi I, II, III
 • Knogler choanae I, II, III
 • Knogler clivus I, II, III
 • Knogler cranium faciale I, II, III (= ansigtskranium I, II, III. = splanchnocranium I, II, III. = cranium vi
 • Knogler crista infratemporalis
 • Knogler crista lacrimalis anterior
 • Knogler crista lacrimalis posterior
 • Knogler crista zygomaticoalveolaris (= crista infrazygomatica)
 • Knogler dorsum sellae
 • Knogler facies anterior maxillae
 • Knogler facies infratemporalis alae majoris
 • Knogler facies infratemporalis maxillae
 • Knogler facies infratemporalis maxillae
 • Knogler facies lateralis ossis zygomatici
 • Knogler facies maxillaris alae majoris
 • Knogler facies orbitalis alae majoris
 • Knogler facies orbitalis maxillae
 • Knogler facies orbitalis ossis zygomatici
 • Knogler facies temporalis (af squama temporalis)
 • Knogler facies temporalis alae majoris
 • Knogler facies temporalis ossis zygomatici
 • Knogler fissura orbitalis inferior
 • Knogler fissura orbitalis superior
 • Knogler fissura petrooccipitalis
 • Knogler fissura pterygomaxillaris
 • Knogler foramen ethmoidale anterius
 • Knogler foramen ethmoidale posterius
 • Knogler foramen incisivum
 • Knogler foramen infraorbitale
 • Knogler foramen jugulare
 • Knogler foramen lacerum
 • Knogler foramen opticum
 • Knogler foramen ovale
 • Knogler foramen ovale
 • Knogler foramen palatinum majus
 • Knogler foramina palatina minora
 • Knogler foramen rotundum
 • Knogler foramen sphenopalatinum
 • Knogler foramen spinosum
 • Knogler foramen stylomastoideum
 • Knogler foramen zygomaticofaciale
 • Knogler foramen zygomaticoorbitale
 • Knogler foramen zygomaticotemporale
 • Knogler fossa canina
 • Knogler fossa cranii anterior
 • Knogler fossa cranii media
 • Knogler fossa cranii posterior
 • Knogler fossa glandulae lacrimalis
 • Knogler fossa hypophysialis
 • Knogler fossa jugularis
 • Knogler fossa mandibularis
 • Knogler fossa pterygoides
 • Knogler fossa pterygopalatina
 • Knogler fossa mandibularis
 • Knogler fossa pterygoidea
 • Knogler fossa pterygopalatina
 • Knogler fossa sacci lacrimalis
 • Knogler fossa temporalis
 • Knogler foveolae granulares
 • Knogler frons
 • Knogler hiatus sinus maxillaris
 • Knogler impressiones digitatae
 • Knogler incisura ethmoidalis
 • Knogler incisura frontalis (s. foramen frontale)
 • Knogler Incisura lacrimalis
 • Knogler laryrinthus ethmoidalis
 • Knogler lamina cribrosa
 • Knogler lamina horisontalis ossis palatini
 • Knogler lamina lateralis processus pterygoidei
 • Knogler lamina medialis processus pterygoidei
 • Knogler lamina orbitalis labyrinthi ethmoidalis
 • Knogler lamina perpendicularis ossis ethmoidalis
 • Knogler lamina verticalis ossis palatini (= lamina perpendicularis ossis palatini)
 • Knogler linea nuchae superior
 • Knogler linea temporalis
 • Knogler mandibula
 • Knogler margo infraorbitalis
 • Knogler margo supraorbitalis
 • Knogler maxilla
 • Knogler meatus acusticus externus
 • Knogler meatus acusticus internus
 • Knogler neurocranium (= hjernekranium = cranium cerebrale)
 • Knogler occiput
 • Knogler orbita
 • Knogler os ethmoidale
 • Knogler os ethmoidale
 • Knogler os frontale
 • Knogler os incisivum
 • Knogler os lacrimale
 • Knogler os nasale
 • Knogler os occipitale
 • Knogler os palatinum
 • Knogler os parietale
 • Knogler os sphenoidale
 • Knogler os temporale
 • Knogler os zygomaticum
 • Knogler palatum durum
 • Knogler paries inferior orbitae
 • Knogler paries lateralis orbitae
 • Knogler paries medialis orbitae
 • Knogler paries superior orbitae
 • Knogler pars orbitalis ossis frontalis
 • Knogler pars petrosa
 • Knogler porus acusticus externus
 • Knogler porus acusticus internus
 • Knogler processus alveolaris
 • Knogler processus condylaris
 • Knogler processus condylaris
 • Knogler processus coronoideus
 • Knogler processus frontalis maxillae
 • Knogler processus frontalis ossis zygomatici
 • Knogler processus mastoideus
 • Knogler processus orbitalis ossis palatini
 • Knogler processus palatinus
 • Knogler processus paramastoideus ossis occipitalis (= processus infrajugularis)
 • Knogler processus pterygoideus
 • Knogler processus pyramidalis
 • Knogler processus styloideus
 • Knogler processus temporalis ossis zygomatici
 • Knogler processus zygomaticus
 • Knogler pterion
 • Knogler ramus mandibulae
 • Knogler recessus alveolaris
 • Knogler recessus frontalis sinuum maxillarium
 • Knogler recessus zygomaticus sinuum maxillarium
 • Knogler sella turcica
 • Knogler septum nasi, ossøse del
 • Knogler spina nasalis anterior
 • Knogler spina nasalis posterior
 • Knogler spina ossis sphenoidalis (= spina angularis)
 • Knogler spina trochlearis
 • Knogler squama temporalis (= pars squamosa)
 • Knogler sulcus caroticus
 • Knogler sulcus lacrimalis
 • Knogler sulcus sinus sigmoidei
 • Knogler sulcus tubae auditivae
 • Knogler surura coronalis
 • Knogler sutura frontomaxillaris
 • Knogler sutura incisiva
 • Knogler sutura lambdoidea
 • Knogler sutura nassofrontalis
 • Knogler sutural palatina mediana
 • Knogler sutura palatina transversa
 • Knogler sutura sagittalis
 • Knogler sutura sphenozygomatica
 • Knogler sutura squamosa
 • Knogler sutura zygomaticofrontalis
 • Knogler sutura zygomaticomaxillaris
 • Knogler sutura zygomaticotemporale
 • Knogler theca cranii
 • Knogler tuber maxillae
 • Knogler tuberculum articulare
 • Knogler tuberculum retromolare (= tuberositas)
 • Knogler vagina processus styloidei
 • Knogler vertex
 • Knogler vomer
 • Led synchondrosis sphenooccipitalis
 • Fordøjelseskanalen Cavitas oris