Db-33 / 3-20-21-22-23-24-25-26-27-28

skab 3

__________ I. Mandibula (set forfra).

Mandibula  består af corpus mandibulae, 2 rami mandibulae og pars alveolaris

I. Mandibula (set forfra).
   protuberantia mentalis nr. 1 (hvortil hører nr. 2)
   tuberculum mentale nr. 2 (udgør laterale hjørne af nr. 1) 
processus coronoideus, nr. 3
processus condylaris, nr. 4
ramus mandibulae, nr. 5
angulus mandibulae, nr. 6
corpus mandibulae, nr. 7
pars alveolaris, nr. 8
   sulcus colli mandibulae, nr. 9
*Venstre side.
linea obliqua (fortsætter i forkanten af ramus) (blå linie)
incisura mandibulae (rød linie)
foramen mentale (bemærk retningen: opad og bagud og lateralt) (rød sonde)
*Højre side.
forkanten af ramus mandibulae fortsætter nedad i em>linea obliqua (blå linie)
crista temporalis (deler sig i to crura) (grøn linie)
crus mediale cristae temporalis (sort linie)
crus laterale cristae temporalis (= crista buccinatoria) (gul linie)
trigonum retromolare (mellem crura) (hvid flade)
fossa retromolaris (det farvede område svarer til den del, der ikke dækkes af m. temporalis sene) (rød flade)
   fovea pterygoidea (gul flade)
   crista colli mandibulae (hvid linie)
bemærk: på venstre side af mandibula, lige over angulus mandibulae, ses tuberositas masseterica


 

II. Mandibula (højre del set medialt fra).

II. Mandibula (højre del set medialt fra).
caput mandibulae
processus condylaris, nr. 1
   crista colli mandibulae, nr. 2
   sulcus colli mandibulae, nr. 3
   tuberositas pterygoidea, nr. 4
   fovea submandibularis, nr. 5
   fovea sublingualis, nr. 6
processus coronoideus (bemærk crista temporalis), nr. 7
   sulcus mylohyoideus (strækker sig i reglen længere fortil) (rød linie)
linea mylohyoidea (grøn linie)
   lingula mandibulae (blå flade)
incisura mandibulae (sort linie)
  fovea pterygoidea (gul flade)
collum mandibulae (nedre grænse) (rød bøjle)

III. Mandibula (set bagfra og nedefra).

III. Mandibula (set bagfra og nedefra).
basis mandibulae
, nr. 1
   tuberositas pterygoidea, nr. 2
   fovea submaxillaris, nr. 3
   fovea sublingualis, nr. 4
   fossa digastrica, nr. 5
   sulcus mylohyoideus (rød linie)
linea mylohyoidea (grøn linie)
   lingula mandibulae (blå flade)
spina mentalis inferior (svarer til udspringet af mm. geniohyoidei) (hvide flader)
spina mentalis superior (svarer til udspringet af mm. genioglossi (grønne flader)

IV. Mandibula (set oppefra) (pars alveolaris).

IV. Mandibula (set oppefra) (pars alveolaris).
   limbus alveolaris afgrænses facialt og lingualt på arcus alveolaris (den tandbærende bue) (gul linie)
alveoli dentales (bemærk de talrige huller på alveolevæggen) (hvide flader)
septa interalveolaria (blå flader)
septa interradicularia (= intraalveolaria) (røde flader)
NB: limbus alveolaris er den brede kant, der bærer indgangen til alveoli dentales

V. Mandibula (venstre del set medialt fra).

V. Mandibula (venstre del set medialt fra).
m. pterygoideus lateralis (tilhæftning), nr. 1
m. temporalis (tilhæftning), nr. 2
pars mylopharyngea (udspring), nr. 3
m. mylohyoideus (udspring), nr. 4
m. genioglossus (udspring), nr. 5
m. geniohyoideus (udspring), nr. 6
m. digastricus, venter anterior (udspring), nr. 7
m. pterygoideus medialis  (tilhæftning), nr. 8

VI. Mandibula (set lateralt og medialt fra).

 VI. Mandibula (set lateralt og medialt fra).
canalis mandibulae er åbnet (rød sonde)
bemærk: foramen mentales beliggenhed i forhold til underkæbens øverste kant og basis mandibulae

VII. Mandibula (fra nyfødt).

VII. Mandibula (fra nyfødt).
bemærk: de store hulrum i corpus mandibulae til tandanlæggene

VIII. Mandibula (voksen) - ny vinkel

VIII. Mandibula (voksen) - ny vinkel.

VIII. Mandibula (voksen).

VIII. Mandibula (voksen).
    "basalbuen", nr. 1
processus coronoideus, nr. 2
    "processus angularis", nr. 3
pars alveolaris, nr. 4
     mandibula dannes af basalbuen der bliver udviklet lateralt for (og omslutter) Meckel's brusk

IX. Mandibula (atrofi).

 IX. Mandibula (atrofi).
bemærk: voldsom atrofi af pars alveolaris
NB: foramen mentales beliggenhed i forhold til øverste kant af mandibula

Placering

skab 3

Emner

 • Knogler alveolus dentalis II, III
 • Knogler angulus mandibulae I, II, III
 • Knogler basis mandibulae I, II, III
 • Knogler canalis mandibulae I, II, III
 • Knogler canalis mentalis I, II, III
 • Knogler caput mandibulae I, II, III
 • Knogler collum mandibulae I, II, III
 • Knogler corpus mandibulae I, II, III
 • Knogler crista buccinatoria II, III
 • Knogler crista colli mandibulae
 • Knogler crista temporalis
 • Knogler crus mediale cristae temporalis
 • Knogler foramen mandibulae
 • Knogler foramen mentale
 • Knogler fossa digastrica
 • Knogler fovea pterygoidea
 • Knogler fossa retromolaris
 • Knogler fovea submandibularis
 • Knogler fovea sublingualis
 • Knogler incisura mandibulae
 • Knogler incisura mandibulae
 • Knogler limbus alveolaris
 • Knogler linea mylohyoidea
 • Knogler linea obliqua
 • Knogler lingula mandibulae
 • Knogler mandibula
 • Knogler pars alveolaris
 • Knogler processus condylaris
 • Knogler processus condylaris
 • Knogler processus coronoideus
 • Knogler protuberantia mentalis
 • Knogler ramus mandibulae
 • Knogler septum interalveolare
 • Knogler septum interradiculare (= septum intraalveolare)
 • Knogler spina mentalis
 • Knogler sulcus colli mandibulae
 • Knogler sulcus mylohyoideus
 • Knogler symfysis menti
 • Knogler trigonum retromolare
 • Knogler tuberositas pterygoidea