Db-3 / 9-24

skab 9


 

Kraniet (til venstre på begge billeder - uden mandibula)

tyggemuskler: grønne mærker
ansigtsmuskler: mørkerøde mærker
suprahyoide muskler: lyseblå mærker
nakkemuskler, prævertebralmuskler og m. sternocleidomastoideus: mørkeblå mærker
gane- og svælgmuskler: gule mærker

1. m. masseter (stiplet linie angiver den del af det profunde udspring, der kommer fra underkanten af arcus zygomaticus. resten af den profunde del udspringer fra hele arcus zygomaticus indside)
2. m. temporalis (udspring)
3. m. pterygoideus lat. (udspring) (bemærk øvre og nedre hoved) (udspringsområdet kan være større for øvre hoved)
4. m. pterygoideus med. (udspring) (bemærk superfic. og prof. hoved)
10. m. buccinator (udspring) (bemærk senebuen fra proc. pyramidalis til spidsen af hamulus proc. pterygoids
16. m. zygomaticus major major major (udspring)
17. m. levator labii superioris (udspring)
18. m. levator labii superioris alaeque nasi (udspring) (muskelsporet er her længere end sædvanligt)
19. m. zygomaticus major major minor
20. m. levator anguli oris (udspring)
21. m. nasalis, pars transversa (udspring)
22. m. incisivus labii sup. (udspring)
23. m. depressor septi (udspring)
24. m. nasalis, pars alaris (udspring)
25. m. corrugator supercilii (udspring)
26. m. orbicularis oculi (pars orbitalis)
27. m. orbicularis oculi (pars orbitalis)
28. m. orbicularis oculi (pars lacrimalis) (udspring)
29. m. tensor veli palatini (udspring fra spina angularis til og med fossa scaphoidea)
30. raphe pharyngis
31. m. longus capitis (tilhæftning)
32. m. rectus capitis anterior (tilhæftning)
33. m. levator veli palatini (udspring)
34. m. rectus capitis lateralis (tilhæftning)
35. m. digastricus, venter post. (udspring)
36. m. sternocleidomastoideus (tilhæftning midt på proc. mastoideus lateralflade og laterale 1/3 af line nuchae sup.), m. splenius capitis (tilhæftning på bageste ½ af proc. mastoideus lateralflade og laterale 1/3 af linea nuchalis sup.), m. longissimus capitis (tilhæftning til proc. mastoideus bagkant)
37. venter occipitalis (udspring)
(38. udgået)
39. m. trapezius (udspring)
40. m. obliquus capitis sup. (tilhæftning)
41. m. semispinalis capitis (tilhæftning)
42. m. rectus capitis post. minor (tilhæftning)
43. m. rectus capitis post. major (tilhæftning)
44. pars pterygopharyngea (udspring fra nederste 2/3 af bagkanten af lam. med. proc. pteryg.)
45. m. auricularis post. (udspring)


u = m. uvulae (udspring)
sv = svælgets tilhæftning på basis cranii
r.i. = ossøse loft i reg. infratemporalis
k = området indenfor kæbeledskapslen


flg. muskler udspringer fra proc. styloideus:
1. medialt. m. stylopharyngeus
2. fra forsiden nær spidsen. m. styloglossus
3. lateralt: m. stylohyoideus

.


 

Mandibula (til højre på begge billeder)

1. m. masseter (tilhæftning)
2. m. temporalis (tilhæftning) (bemærk de to senesnipper med den mellemliggende fossa retromolaris)
3. m. pterygoideus lat. (ossøse tilhæftning)
4. m. pterygoideus med. (tilhæftning)
5. platysma (tilhæftning)
6. m. depressor anguli oris (udspring)
7. m. depressor labii inferioris (udspring)
8. m. mentalis (udspring)
9. m. incisivus labii inf. (udspring)
10. m. buccinator (udspring)
11. pars mylopharyngea (udspring) (ligger ofte i forlængelse af m. mylohyoideus)
12. m. mylohyoideus (udspring)
13. m. digastricus, venter ant.
14. m. geniohyoideus (udspring)
15. m. genioglossus (lyserødt mærke ses over 14) (udspring)

Placering

skab 9

Emner

  • Knogler fossa pterygoides
  • Knogler fossa pterygoidea
  • Knogler hamulus processus pterygoidei
  • Knogler pharynx, loft
  • Knogler planum temporale
  • Knogler tuberositas masseterica