Db-28 / 5-20, 5-21, 5-22, 5-23, 5-26, 5-27, 5-28, 5-29

skab 5

I - Næsens bihuler (sinus paranasales)

Næsens bihuler (sinus paranasales)

Næsebihuler er luftfyldte hulrum i næsehulens naboknogler, man skelner mellem:
1. sinus maxillaris (kæbehulen)
2. sinus frontalis (pandehulen)
3. sinus sphenoidalis (kilebenshulen)
4. sinus ethmoidalis (sibensceller)
5. cellula palatina
Bihulerne varierer i form og størrelse og er ofte asymmetriske. De bliver dannet ved, at slimhinde fra næsehulen vokser ind i de naboknogler og nedbryder knogle.
Sinus maxillaris (kæbehulen)
Anlægges i begyndelsen af 2. fostermåned og er kun ærtstor hos den nyfødte. Den vokser langsomt i begyndelsen og bevarer sin runde form indtil 6 års alderen. Herefter fremskyndes væksten stærkt, i 12-14 års alderen opnår den sin karakteristiske kantede form, og mellem det 14. og 18. år sin endelige størrelse
Sinus frontalis (pandehulen)
Begynder udvikling i slutningen af 1. leveår og i det 6. år er den ikke større end en ært. Derefter vokser den mere og når sin endelige størrelse henimod 25 års alderen.
Sinus sphenoidalis (kilebenshulen).
Opad-bagtil i næsehulen ses hos den nyfødte en lille blind sæk som er ca 2 x 4 mm. I begyndelsen har den ingen relation til kilebenslegemet, som er massiv knogle. Først i det 4. leveår begynder sinus sphenoidalis at trænge ind i kilebenslegemet.
Sinus ethmoidalis (sibenscellerne).
Sibenscellerne er hos den nyfødte meget små, og de enkelte celler udvikles fra flere steder i meatus nasi medius og superior.
Cellula palatina(extra bihule i ganen).

I. ansigtskraniet set forfra.
sinus maxillaris, nr. 1
sinus frontalis, nr. 2
Note: vejen fra fossa pterygopalatina gennem fissura orbitalis inferior, sulcus og canalis infraorbitalis og ud gennem foramen infraorbitale er vist (grøn sonde).
Afløbsvej fra sinus frontalis gennem infundibulum og hiatus semilunaris til cavitas nasi er vist (blå sonde).

.

II - Medialvæggen i sinus maxillaris set lateralt

II. Sagittalsnit gennem hjørnetanden i venstre side af overkæben (medialvæggen i sinus maxillaris set lateralt fra).
sinus maxillaris "kant" (grøn linie)
hiatus maxillaris (rød linie)
os lacrimale (grøn flade)
processus uncinatus ossis ethmoidalis (rød flade)
processus lacrimalis conchae nasalis inferioris (orange flade)
processus maxillaris conchae nasalis inferioris (gul flade)
processus ethmoidalis conchae nasalis inferioris (brun flade)
pars perpendicularis ossis palatini (det stykke, der indgår i begrænsningen af hiatus maxillaris) (blå flade)
canalis nasolacrimalis (blå sonde)
afgrænsningen bagtil og opad af fossa pterygopalatina (en del af loftet er fjernet) (blå linie)
canalis palatini (fører fra fossa pterygopalatina til palatum durum, hvor den munder ud i foramen palatinum majus og foramina palatina minora (grøn sonde)
foramen rotundum (fører fra fossa cranii media til fossa pterygopalatina) (gul sonde)
bulla ethmoidalis (sort flade).  

III - medialvæggen i sinus maxillaris set medialt

III. Sagittalsnit gennem den laterale incisiv i venstre side (medialvæggen i sinus maxillaris set medialt fra, concha nasalis media er delvis fjernet).
os lacrimale (det stykke, der indgår i begrænsningen af hiatus maxillaris) (grøn flade)
processus uncinatus ossis ethmoidalis (rød flade)
processus lacrimalis conchae nasalis inferioris (orange flade)
beliggenheden af processus maxillaris på concha nasalis inferior markeres (den kan ikke ses medialt fra) (gul linie)
processus ethmoidalis på concha nasalis inferior (det øverste stykke, der forbinder sig med processus uncinatus ossis ethmoidalis, mangler) (brun flade)
pars (= lamina) perpendicularis ossis palatini (kun det stykke, der indgår i begrænsningen af hiatus maxillaris) (blå flade)
bulla ethmoidalis (sort flade)
sinus sphenoidalis (rød linie)
apertura sinus sphenoidalis (kommunikationsåbningen mellem sinus sphenoidalis og cavitas nasi) (gul sonde)
sinus frontalis (grøn linie)
passerer gennem infundibulum (blå sonde).

.

IV - Frontalsnit svarende til 2. molar

IV Frontalsnit svarende til 2. molar.
sinus frontalis
(bagvæggen er fjernet) (rød linie)
passerer gennem infundibulum og hiatus semilunaris (blå sonde)
sinus maxillaris (grøn linie)
processus maxillaris på concha nasalis inferior (gul flade)
processus ethmoidalis på concha nasalis inferior (brun flade)
pars (= lamina) perpendicularis ossis palatini (blå flade)
processus uncinatus ossis ethmoidalis (rød flade)
bulla ethmoidalis (sort flade)
canalis nasolacrimalis (rød sonde)
canalis infraorbitalis og sulcus infraorbitalis (de er delvis åbnet mod sinus maxillaris) (grøn sonde)
sinus ethmoidalis (orange linie)
bemærk: 2. molars relation til sinus maxillaris i højre side
NB: venstre sinus frontalis udstrækning i pars orbitalis ossis frontalis

V. Frontalsnit svarende til 2. molar

 V. Frontalsnit svarende til 2. molar.
sinus frontalis (rød linie)
sinus ethmoidalis (orange linie)
concha nasalis media ossis ethmoidalis (grøn flade)
concha nasalis inferior (orange flade)
processus uncinatus ossis ethmoidalis (rød flade)
processus lacrimalis conchae nasalis inferioris (brun flade)
processus maxillaris conchae nasalis inferioris (gul flade)
processus ethmoidalis conchae nasalis inferioris (blå flade)
canalis nasolacrimalis (gul sonde)
canalis infraorbitalis (grøn sonde)
bemærk den indbyrdes beliggenhed af sinus maxillaris, cavitas nasi, orbita, cellulae ethmoidales og sinus frontalis

VI. Sagittalsnit svarende til 1. molar (lateralvæggen i sinus maxillaris set medialt fra).
sinus maxillaris
(blå linie)
canalis og sulcus infraorbitalis (grøn sonde)
sulci arteriosi (a. meningea media) (rød linie)
bemærk molarernes relation til bunden af sinus maxillaris

VII. Horizontalsnit vise øverste del af ansigtsske

VII. Horizontalsnit visende den øverste del af ansigtsskelettet.
sinus frontalis
(åbnet nedadtil mod orbita) (rød linie)
infundibulum ethmoidale (apertura sinus frontalis) (grøn sonde)
sinus ethmoidale (apertura sinus frontalis) (grøn sonde)
sinus ethmoidalis (orange linie)
rima nasalis (Scarpae) (rød sonde)
foramen ethmoidale anterius (blå sonde)
foramen ethmoidale posterius (gul sonde)
bemærk: lamina cribrosa og semicellulae ethmoidales

VII. Horizontalsnit viser øverste del af ansigtssk


 

VIII. Frontalsnit svarende til 3. molar

VIII. Frontalsnit svarende til 3. molar.
sinus frontalis
(bemærk dens udstrækning ud i partes orbitales ossis frontalis ) (grøn linie)
sinus ethmoidalis (orange linie)
sinus maxillaris (rød linie)
foramina alveolaris (i sinus maxillaris bagvæg) (gule sonder)
foramen opticum (blå sonde)
fossa pterygopalatina (medialvæggen er fjernet) (blå linie)
canalis palatini (rød sonde)

IX. Horizontalsnit ca. 1 cm over arcus zygomaticus

IX. Horizontalsnit ca. 1 cm over arcus zygomaticus.
sinus maxillaris (loftet er fjernet) (rød linie)
cellulae ethmoidales (orange linie)
sinus sphenoidalis (blå linie)
cellula palatina (brun linie)
canalis musculotubarius og cavitas tympani (grøn linie)
processus uncinatus (rød flade)
loftet i fossa pterygopalatina (sort linie)
kommunikationsåbningen mellem sinus sphenoidalis og cellula palatina (rød sonde)
apertura sinus sphenoidalis (gul sonde)
vejen gennem foramen rotundum, fossa pterygopalatina, fissura orbitalis inferior, canalis infraorbitalis og foramen infraorbitale vises (grøn sonde)

IX. Samme præparat som lige ovenfor - fra den anden side

I - Første præparat igen

Placering

skab 5

Emner

 • Knogler apertura sinus sphenoidalis III
 • Knogler bulla ethmoidalis III
 • Knogler canales alveolares II, III
 • Knogler canalis nasolacrimalis I, II, III
 • Knogler canalis palatinus II, III ( = canalis pterygopalatinus)
 • Knogler cavitas cranii I, II, III
 • Knogler cavitas nasi I, II, III
 • Knogler cellulae ethmoidales I, II, III
 • Knogler concha nasalis inferior I, II, III
 • Knogler concha nasalis medius II, III
 • Knogler fissura orbitalis inferior
 • Knogler fossa pterygopalatina
 • Knogler fossa pterygopalatina
 • Knogler hiatus sinus maxillaris
 • Knogler infundibulum ethmoidale
 • Knogler laryrinthus ethmoidalis
 • Knogler os lacrimale
 • Knogler Processus ethmoidalis conchae nasalis inferioris
 • Knogler processus lacrimalis conchae nasalis inferioris
 • Knogler processus maxillaris conchae nasalis inferioris
 • Knogler processus uncinatus
 • Knogler protuberantia occipitalis externa
 • Knogler protuberantia occipitalis interna
 • Knogler recessus alveolaris
 • Knogler recessus sphenoethmoidalis
 • Knogler septum sinuum frontalium
 • Knogler sinus frontalis
 • Knogler sinus maxillaris
 • Knogler sinus paranasales
 • Knogler sinus sphenoidalis
 • Knogler sulcus a. meningeae mediae
 • Knogler sulcus infraorbitalis
 • Knogler sulcus tympanicus