Db-26 / 5-5-6-7

skab 5

Os zygomaticum.
I. Os zygomaticum (venstre) set lateralt fra.

facies lateralis (= facies malaris), nr. 1
proc. frontalis (= proc. frontosphenoidalis), der forbinder sig med proc. zygomaticus ossis frontalis og ala major ossis sphenoidalis, nr 2
proc. temporalis (forbinder sig med proc. zygomaticus ossis temporalis under dannelse af arcus zygomaticus)
sutura zygomaticofrontalis (= sutura frontozygomatica) (her støder os zygomaticum op til proc. zygomaticus ossis frontalis) (gul flade)
sutura zygomaticotemporalis (her støder os zygomaticum op ti proc. zygomaticus ossis temporalis) (grøn flade)
sutura zygomaticomaxillaris (her støder os zygomaticum op til proc. zygomaticus maxillae) (stiplet rød linie)
kanten indgår i begrænsningen af aditus orbitalis (brun linie)
underkanten af arcus zygomaticus (orange linie)
foramen zygomaticofaciale (rød sonde)


  II. os zygomaticum (venstre) set bagfra.
proc. frontalis (= proc. frontosphenoidalis), nr. 2
proc. temporalis, nr. 3
facies temporalis, nr. 5
sutura zygomaticofrontalis (= frontozygomatica) (gul flade)
sutura sphenozygomatica (forbindelse med ala major ossis sphenoidalis) (blå flade)
sutura zygomaticomaxillaris (rød flade)
underkanten af arcus zygomaticus (orange linie)
sutura zygomaticotemporalis (grøn flade)
foramen zygomaticotemporale (rød sonde)

  III. os zygomaticum (højre) set medialt fra.
facies orbitalis, nr. 4
foramen zygomaticoorbitale (rød sonde)
sutura zygomaticofrontalis (= frontozygomatica) (gul flade)
sutura sphenozygomatica (forbindelse med ala major ossis sphenoidalis) (blå flade)
sutura zygomaticomaxillaris (rød flade)
kanten indgår i begrænsningen af aditus orbitalis (brun linie)

Placering

skab 5

Emner

  • Knogler facies lateralis ossis zygomatici
  • Knogler facies orbitalis ossis zygomatici
  • Knogler facies temporalis ossis zygomatici
  • Knogler foramen zygomaticofaciale
  • Knogler foramen zygomaticoorbitale
  • Knogler foramen zygomaticotemporale
  • Knogler os zygomaticum
  • Knogler processus temporalis ossis zygomatici