Db-25 / 5-8

skab 5

Os palatinum.
I. Os palatinum (højre) set medialt fra.

pars (= lamina) perpendicularis nr. 1
pars (= lamina) horizontalis nr. 2
proc. orbitalis (rød flade)
proc. sphenoidalis (blå flade)
proc. pyramidalis (grøn flade)


 II. Os palatinum (højre) set forfra.
facies nasalis på pars (= lamina) perpendicularis nr. 1
facies nasalis på pars (= lamina) horizontalis nr. 6
indgår i sutura palatine mediana (vender mod det modsidige geaneben) (orange flade)
crista nasalis (forbinder sig med vomer) (sort flade)
suturflade mod facies nasalis maxillae og sutura palatina transversa (gul flade)
denne flade støder op til labyrinthus ethmoidalis (gul flade med blå kant)
frie flade af proc. orbitalis, der vender ind mod orbita (grøn flade)
fladen støder op mod corpus sphenodalis (blå flade på proc. orbitalis og sphenoidalis)
cellula palatina (rød flade)
crista ethmolidalis (forbinder sig med den bagerste del af concha nasalis media) (grøn linje)
crista conchalis (forbinder sig med concha nasalis inferior (brun linje)
forarmen sphenopalatium dannet af incisura sphenopalatina mellem de to processus, som af corpus sphenoidale omdannes til en foramen (blå sonde)


III. Os palatium (højre) set lateralt fra.
facies maxillaris på pars perpendicularis nr. 1
proc. orbitalis (tallet star på den flade, der indgår i dannelsen af fossa pterygopalatina) nr. 3
proc. sphenoidalis (er rettet medialt op til ala pterygoideus)
proc. pyramidalis (skyder sig ind i incisura pterygoidea og forbinder sig med proc. pterygoidea (grønflade)
de dele af proc. orbitalis samt proc. sphenoidalis, der støder op til corpus sphenoidale (orange flade)
den frie flade af proc. orbitalis, der vender ind mod orbita (blå flade)
støder op til kanten mellem facies orbitalis og facies nasalis corpus maxillae (hvid linje)
støder op til lamina orbitalis af labyrinthus ethmoidalis (rød linje)
støder op til facies nasalis corporis maxillae helt bagtil (gul flade)
den del af facies mexillaris, der dækker den bagerste del af hiatus maxillaris (brun flade)
sulcus palatinus major (= sulcus pterygopalatinus) som med en tilsvarende fure på den bagerste del af facies nasalis corporis maxillae og på proc. pterygoideus danner canalis palatini, der deler sig i canalis palatinus major og canales palatini minores. Kanalen ender opadtil i fossa pterygopalatina. Canalis palatinus major ender i foramen palatinum majus (rød flade), og de små kanaler ender i foramina palatina minora canalis palatinus major (rød sonde)
incisura sphenopalatina (begrænser med corpus sphenoidale foramen sphenopalatium, som fører fra fossa pterygopalatina ind i næsehulen. Herigennem passerer a. og v. sphenopalatina samt rami nasalis posteriores superiores fra ggl. Pterygopalatinum (= sphenopalatinum))


 
IV. Os palatinum (venstre) set nedefra.
proc. pyramidalis nr. 5
facies palatina (af lamina horizontalis) nr. 7
suturfladen, der indgår I sutura palatine transversa og danner forbindelse med den bagerste del af facies nasalis corporis maxillae
den del af lamina perpendicularis, der dækker over hiatus maxillaris (brun flade)
kant, der indgår i sutura palatina mediana (grøn flade)
spina nasalis posterior (blå flade)
bagkanten af den hårde gane (orange linje)
foramen palatinum majus (her passerer a. og v. palatina major og n. palatinus medius og posterior (= nn. Palatini minores) (blå sonder) ---- ad III: NB: medialvæggen i fossa pterygopalatina (rød flade med blå prikker). Denne fortsætter i sulcus pterygopalatinus

Placering

skab 5

Emner

 • Knogler canalis palatinus II, III ( = canalis pterygopalatinus)
 • Knogler crista chonchalis III
 • Knogler crista chonchalis III
 • Knogler crista ethmoidalis
 • Knogler foramen palatinum majus
 • Knogler foramina palatina minora
 • Knogler foramen sphenopalatinum
 • Knogler incisura sphenopalatina
 • Knogler lamina horisontalis ossis palatini
 • Knogler lamina verticalis ossis palatini (= lamina perpendicularis ossis palatini)
 • Knogler os palatinum
 • Knogler processus orbitalis ossis palatini
 • Knogler processus pyramidalis
 • Knogler processus sphenoidalis ossis palatini
 • Knogler spina nasalis posterior