Db-24 / 4-1-2-5-6

skab 4

___________I. Maxilla (venstre).

består af:
1. corpus maxillae, der har form som en tresidet
pyramide med basis vendende medialt
den forreste flade benævnes facies anterior
den bageste flade benævnes facies infratemporalis
den øverste flade benævnes facies orbitalis
basis kaldes facies nasalis
2. processus frontalis
3. processus zygomaticus
4. processus palatinus
5. processus alveolaris

II. Maxilla (højre).


fossa canina på facies anterior maxillae 1,
processus alveolaris 2,
processus zygomaticus 3,
processus frontalis 4,
facies orbitalis 5,
crista infrazygomatica 6,
fossa incisiva er fordybningerne over fortændernes juga 7,
* sutura zygomatico-maxillaris (omkreds er tegnet)
* margo infraorbitalis (grøn linie)
* crista lacrimalis anterior (gul linie)
* sutura frontomaxillaris (forbindelse til os frontale) (rød linie)
* forbindelse med os nasale (hvid linie med røde prikker)
* incisura nasalis (begrænser apertura piriformis) (sort linie)
* spina nasalis anterior (rødt mærke)
* juga alveolaria (NB i ental jugum alveolare) (gule flader)
* foramen infraorbitale (rød sonde) fortsætter i canalis infraorbitalis og i
* sulcus infraorbitalis på facies orbitalis maxillae
Note: det lavestliggende punkt på margo infraorbitalis (svarer til det mest mediale punkt på sutura zygomatico-maxillaris ligger lige over foramen infraorbitale.
Suturen palperes hos patient, når foramen infraorbitale skal lokaliseres, bemærk også retningen af canalis infraorbitalis.
Afgrænsningen af facies anterior maxillae
opad: margo infraorbitalis (grøn linie)
medialt: roden af processus frontalis,  incisura nasalis (sort linie),  spina nasalis anterior (rødt mærke)
nedadtil: processus alveolaris 2,
bagtil: crista infrazygomatica 6,  processus zygomaticus 3,
Note: der er jævn overgang mellem facies anterior og de nævnte processi

III. Maxilla (højre).

facies infratemporalis 1,
tuber maxillae hører til facies infratemporalis 2,
crista infrazygomatica 3,
facies orbitalis 4,
processus zygomaticus 5,
foramina alveolaria (rød sonde i et af hulllerne)
sulcus infraorbitalis (grøn sonde)
- nederste grænse af fissura orbitalis inferior (rød linie)
- processus orbitalis ossis palatini (gul flade)
- lamina orbitalis ossis ethmoidalis (blå linie)
- sutur til os lacrimale (sort linie)
- crista lacrimalis anterior (gul linie)
margo infraorbitalis (grøn linie)
- mediale grænse af sutura zygomaticomaxillaris (hvid linie)
Afgrænsning af facies infratemporalis
opad: fissura orbitalis inferior (rød linie),  processus orbitalis ossis palatini (gult område),
lateralt: processus zygomaticus 5,  crista infrazygomatica 3,
nedad: processus alveolaris (med den bageste afrundede ende, der kaldes "tuberositas", som ligger under tuber maxillae på facies infratemporalis)
medialt: ubenævnt overgang til facies nasalis
Afgrænsning af facies orbitalis
medialt: processus orbitalis ossis palatini (gult område), lamina orbitalis ossis ethmoidalis (blå linie)
fortil: os lacrimale (sort linie), margo infraorbitalis (grøn linie)
lateralt: sutura zygomaticomaxillaris (hvid linie)
bagtil: fissura orbitalis inferior (rød linie)

IV. Maxilla (højre) set medialt fra.


facies nasalis 1,
processus frontalis 2,
sinus maxillaris 3,
processus palatinus 4,
hiatus maxillaris (sort linie) dækkes af:
a) processus uncinatus ossis ethmoidalis
b) processus maxillaris conchae nasalis inferioris
c) processus ethmoidalis conchae nasalis inferioris
d) pars perpendicularis ossis palatini
e) os lacrimale + processus lacrimalis chonchae nas. inf.
- margo lacrimalis (på processus frontalis) (hvid linie)
- crista ethmoidalis (processus frontalis) (grøn linie)
- crista conchalis (på facies nasalis) (gul linie)
- incisura nasalis (sort linie (forrest))
- incisura lacrimalis (mellem corpus og processus frontalis) (rødt mærke (øverst))
- sulcus lacrimalis (grøn sonde)
Note: sulcus lacrimalis sammen med os lacrimale og processus lacrimalis conchae nasalis inferioris danner canalis nasolacrimalis, der indeholder ductus nasolacrimalis
- spina nasalis anterior (rødt mærke (forrest))
- canalis incisivus (blå linie)
- sulcus palatinus major (= pterygopalatinus) (rød linie)
- os lacrimale (stiplet grøn linie)
- lamina orbitalis ossis ethmoidalis (stiplet blå linie)
- processus orbitalis ossis palatini (gul linie med røde prikker)
- sutura intermaxillaris (gul linie med grønne prikker)
Afgrænsning af facies nasalis
opad: roden af procesus frontalis 2,
- kanten svarer til os lacrimale (stiplet grøn linie)
- kanten svarer til lamina orbitalis ossis ethmoidalis (stiplet blå linie)
- kanten svarer til procesus orbitalis ossis palatini (gul linie med røde prikker)

bagtilubenævnt overgang til facies infratemporalis
nedad: procesus palatinus 4,
fortil:  incisura nasalis (sort linie)

V. Maxilla (venstre) set nedefra


procesus palatinus 1,
os incisivum 2,
crista infrazygomatica 3,
sutura palatina mediana (sutura intermaxillaris foran canalis incisivus) (grøn linie)
canalis incisivus (blå linie)
sutura incisiva (sort linie)
sulci palatini (hvide linier)
sulcus palatinus major (= sulcus pterygopalatinus) (rød linie)

VI. Maxilla (højre) set medialt fra


processus palatinus 1,
processus frontalis 2,
facies infratemporalis 3,
facies nasalis maxillae, der her dækkes af pars perpendicularis ossis palatini og øverst af processus orbitalis ossis palatini 4,
facies nasalis maxillae, der her dækkes af labyrinthus ethmoidalis 5,
processus alveolaris 6,
crista nasalis danner forbindelse med vomer (blå linie)
crista incisiva (fortsættelse af crista nasalis) (stiplet blå linie)
sutura palatina transversa (på processus palatinus) på facies nasalis svarer linien til det øverste område, der dækkes af os palatinum. Bemærk at den forreste del af pars perpendicularis dækker over hiatus maxillaris (gul linie)
sulcus palatinus major (= sulcus pterygopalatinus) (rød linie)
processus pterygoideus ossis sphenoidalis og processus pyramidalis ossis palatini (tilhæftning) (grøn linie)

VI. Maxilla (højre) set medialt fra - ny vinkel

Placering

skab 4

Emner

 • Knogler canalis incisivus I, II, III
 • Knogler canalis infraorbitalis I, II, III
 • Knogler canalis palatinus II, III ( = canalis pterygopalatinus)
 • Knogler corpus maxillae I, II, III
 • Knogler crista chonchalis III
 • Knogler crista chonchalis III
 • Knogler crista ethmoidalis
 • Knogler crista lacrimalis anterior
 • Knogler crista nasalis
 • Knogler crista zygomaticoalveolaris (= crista infrazygomatica)
 • Knogler facies anterior maxillae
 • Knogler facies infratemporalis maxillae
 • Knogler facies infratemporalis maxillae
 • Knogler facies nasalis maxillae
 • Knogler facies nasalis proc. palatini
 • Knogler facies oralis proc. palatini
 • Knogler facies orbitalis maxillae
 • Knogler foramina alveolaris
 • Knogler foramen infraorbitale
 • Knogler foramen opticum
 • Knogler fossa canina
 • Knogler fossa incisiva
 • Knogler fossa sacci lacrimalis
 • Knogler Incisura lacrimalis
 • Knogler incisura nasalis
 • Knogler jugum alveolare
 • Knogler margo infraorbitalis
 • Knogler maxilla
 • Knogler os incisivum
 • Knogler processus alveolaris
 • Knogler processus frontalis maxillae
 • Knogler processus palatinus
 • Knogler spina nasalis anterior
 • Knogler spinae palatinae
 • Knogler sulci palatini
 • Knogler sulcus infraorbitalis
 • Knogler sulcus lacrimalis
 • Knogler sutura incisiva
 • Knogler tuber maxillae