Db-18 / 4-7-8-9-10-11

skab 4

_______I. KILEBENET

Os sphenoidale - set forfra.

corpus, nr. 1
ala major, nr. 2
ala minor, nr. 3
processus pterygoideus, nr. 4
corpus (grøn flade)
ala major (blå flade)
ala minor (orange flade)
processus pterygoideus (rød flade)
sinus sphenoidalis (gul flade)
note: præparatet kan ses bagfra i spejlet på museet

II. Os sphenoidale set forfra.


concha sphenoidalis (på corpus sphenoidale), nr. 1
facies orbitalis på ala major, nr 2
facies maxillaris på ala major, nr. 3
ala minor, nr. 4
lamina lateralis processus pterygoidei, nr. 5
lamina medialis processus pterygoidei, nr. 6
facies infratemporalis på ala major, nr. 7
facies temporalis på ala major, nr. 8
margo frontalis på ala major (hvid flade med rød kant)
margo parietalis på ala major (sort flade)
margo frontalis på ala minor (hvid flade med stiplet sort linie)
forbindelse med lamina cribrosa ossis ethmoidalis (hvid flade med stiplet rød linie)
margo zygomaticus (stiplet sort linie)
margo squamosus (stiplet rød linie)
apertura sinus sphenoidalis (gul sonde)
crista infratemporalis (stiplet blå linie)
canalis opticus (indeholder n. opticus og a. ophthalmica) (grå sonde)
fissura orbitalis superior (indeholder n. lacrimalis, n. frontalis, n. trochlearis, n. nasociliaris, n. oculomotorius, n. abducens og vv. ophthalmica superior og inferior) (hvid sonde)
canalis pterygoideus (indeholder a., v. og n. canalis pterygoidei) går til forkanten af foramen lacerum (rød sonde)
foramen ovale (med n. mandibularis, plexus venosus foraminus ovalis) (brun sonde)
foramen spinosum (indeholder s. meningea media, vv. meningeae mediae og r. meningeus (= n. spinosus), n. mandibularis (sort-hvid sonde)
.

II. Os sphenoidale set forfra - ny vinkel.

foramen rotundum (indeholder n. maxillaris) (grøn sonde)
canalis basipharyngeus (blå sonde)
canalis pharyngeus (sort sonde)
crista sphenoidalis (tjener til støtte for lamina perpendicularis ossis ethmoidalis) (gul linie)
rostrum sphenoidale (omfattes af alae vomeris) (grøn flade)
processus vaginalis (rød linie)
sulcus pterygopalatinus (grøn linie)
incisura pterygoidea (heri optages processus pyramidalis ossis palatini) (gul flade)     hamulus pterygoideus (på lamina medialis processus pterygoidei) (blå flade)
sulcus hamuli pterygoidei (til senen af m. tensor veli palatini) (sort linie)
indgår i begrænsningen af fissura orbitalis inferior (rød flade) (indeholder n., a. og v. infraorbitalis, nedre gren af v. ophthalmica inf., n. zygomaticus og rr. orbitales (fra ggl. pterygopalatinum)
spina ossis sphenoidalis (= spina angularis) (blå flade)
cellulae ethmoidales (danner forbindelse med labyrinthus ethmoidalis) (hvid flade med blå kant)

.

III. Os sphenoidale set oppefra.

ala minor, nr. 4
facies cerebralis på ala major, nr. 9
dorsum sellae, nr. 10
fossa hypofysialis, nr. 11
processus clinoideus anterior (tjener til hæfte for den frie rand af tentorium cerebelli), nr. 12
processus clinoideus posterior (her er den tilhæftede rand af tentorium cerebelli fæstnet), nr. 13
jugum sphenoidale, nr. 14
tuberculum sellae, nr. 15
NB: nr. 11, 15 og 10 danner sella turcica
margo parietalis på ala major (sort flade)
margo frontalis på ala major (hvid flade med rød kant)
margo frontalis på ala minor (hvid flade med stiplet sort linie)
forbindelse med lamina cribrosa ossis ethmoidalis (hvid flade med stiplet rød linie)
margo squamosus (stiplet rød linie)
synchondrosis sphenooccipitalis (forbindelse til ossis occipitalis) (stiplet sort linie)
canalis opticus (indeholder n. opticus og a. ophthalmica) (grå sonde)
fissura orbitalis superior (indeholder n. lacrimalis, n. frontalis, n. trochlearis, n. nasociliaris, n. oculomotorius, n. abducens og v. ophthalmica sup. og øvre gren af v. ophthalmica inf.) (hvid sonde)
foramen rotundum (indeholder n. maxillaris) (grøn sonde)
canalis pterygoideus (indeholder n., a. og v. canalis pterygoidei) (rød sonde)
foramen ovale (n. mandibularis, plexus venosus foraminis ovalis) (brun sonde)
foramen spinosum (indeholder a. meningea media, vv. meningeae mediae og r. meningeus (= n. spinosus) n. mandibularis) (sort-hvid sonde)
limbus sphenoidalis (sort linie)
sulcus chiasmatis (indeholder sinus intercavernosus anterior) (gul flade)
processus clinoideus medius (grøn flade)
sulcus caroticus (til a. carotis interna og plexus caroticus internus) (rød flade)
lingula sphenoidalis (gul flade)
spina ossis sphenoidalis (spina angularis) (hører til facies infratemporalis) (blå flade)
kanten mod foramen lacerum (orange linie)

.

IV. Os sphenoidale set bagfra.


lamina lateralis processus pterygoidei, nr. 5
lamina medialis processus pterygoidei, nr. 6
dorsum sellae, nr. 10
fossa pterygoidea (herfra udspringer m. pterygoideus medialis.), nr. 16
synchondrosis sphenooccipitalis (forbindelse med ossis occipitalis) (hvid flade)
 
Højre side af kilebenet

lingula sphenoidalis (gul flade)
canalis pterygoideus (indeholder n., a. og v. canalis pterygoidei) (rød sonde)
canalis pharyngeus (sort sonde)
canalis basipharyngeus (blå sonde)
processus vaginalis (rød flade)
sulcus tubae auditoriae (tjener til hæfte for cartilago tubae auditivae) (grøn flade)
fossa scaphoidea (tjener til delvis udspring for m. tensor veli palatini) (blå flade)
sulcus hamuli pterygoidei (til senen af m. tensor veli palatini) (sort linie)
 
Venstre side af kilebenet

sulcus caroticus (til a. carotis int. og plexus caroticus internus) (rød flade)
foramen ovale (indeholder n. mandibularis, plexus venosus foraminus ovalis) (brun sonde)
foramen spinosum (indeholder a. meningea media, vv. meningeae mediae og re. meningeus (= n. spinosus) n. mandibularis (sort-hvid sonde)
spina ossis sphenoidalis (spina angularis) (blå flade)
processus pterygospinosus (tjener til fæste for lig. pterygospinale) (sort flade)
incisura pterygoidea (heri optages processus pyramidalis ossis palatini) (gul flade)
hamulus processus pterygoidei (grøn flade)

.

V. Ala major ossis sphenoidalis samt os temporale


facies temporalis af ala major
(grøn flade)
facies infratemporalis af ala major (gul flade)
facies orbitalis af ala major (blå flade)
facies maxillaris (rød flade)
note: kæbeledskapslens tilhæftning på pars squamosa ossis temporalis afmærket med rød linie

Placering

skab 4

Emner

 • Knogler ala major I, II, III
 • Knogler ala minor I, II, III
 • Knogler apertura sinus sphenoidalis III
 • Knogler canalis basipharyngeus III
 • Knogler canalis palatinus II, III ( = canalis pterygopalatinus)
 • Knogler canalis pharyngeus III
 • Knogler canalis pterygoideus II, III
 • Knogler chonchae sphenoidales III
 • Knogler corpus ossis sphenoidalis I, II, III
 • Knogler crista infratemporalis
 • Knogler crista sphenoidalis
 • Knogler dorsum sellae
 • Knogler facies infratemporalis alae majoris
 • Knogler facies maxillaris alae majoris
 • Knogler facies orbitalis alae majoris
 • Knogler facies temporalis alae majoris
 • Knogler foramen opticum
 • Knogler foramen ovale
 • Knogler foramen ovale
 • Knogler foramen rotundum
 • Knogler foramen spinosum
 • Knogler fossa hypophysialis
 • Knogler fossa pterygoides
 • Knogler fossa pterygoidea
 • Knogler fossa scaphoides
 • Knogler hamulus processus pterygoidei
 • Knogler incisura pterygoidea
 • Knogler jugum sphenoidale
 • Knogler lamina lateralis processus pterygoidei
 • Knogler lamina medialis processus pterygoidei
 • Knogler limbus sphenoidalis
 • Knogler lingula sphenoidalis
 • Knogler os ethmoidale
 • Knogler os sphenoidale
 • Knogler processus clinoideus anterior
 • Knogler processus clinoideus medius
 • Knogler processus clinoideus posterior
 • Knogler processus pterygoideus
 • Knogler processus vaginalis
 • Knogler rostrum sphenoidale
 • Knogler sella turcica
 • Knogler septum sinuum sphenoidalium
 • Knogler spina ossis sphenoidalis (= spina angularis)
 • Knogler sulcus caroticus
 • Knogler sulcus chiasmatis
 • Knogler sulcus hamuli processus pterygoidei
 • Knogler sulcus pterygopalatinus
 • Knogler sulcus tubae auditivae
 • Knogler tuberculum sellae