Db-16 / 5-31-32-33

skab 5

NAKKEBENET

I. Os occipitale set bagfra.
squama occipitalis, nr. 1
protuberantia occipitalis externa, nr. 4
planum nuchale, nr. 5
planum occipitale, nr. 6
condylus occipitalis (ledhoved i articulatio atlantooccipitalis), nr. 7
linea nuchalis suprema (her fæstner galea aponeurotica og venter occipitalis m. epicranii sig) (sort linie)
linea nuchalis superior (giver udspring for m. trapezius og tilhæftning for m. sternocleidomastoideus og m. splenius capitis) (stiplet rød linie)
linea nuchalis inferior (stiplet sort linie)
crista occipitalis externa (hertil hæfter ligamentum nuchae sig) (blå linie)
fossa condylaris (= condyloidea) (stiplet blå linie)
canalis condylaris (indeholder v. emissaria condyloidea) (rød sonde)
canalis hypoglossi (indeholder n. hypoglossus og plexus venosus canalis hypoglossi) (blå sonde)
proc. paramastoideus (= infrajugularis) (tjener til tilhæftning for m. rectus capitis lateralis) (rød flade)


II. Set nedefra.
pars basilaris, nr. 3
protuberantia occipitalis externa, nr. 4
planum nuchale, nr. 5
condylus occipitalis, nr. 7
tuberculum pharyngeum (tjener til tilhæftning for raphe pharyngis) (gul flade)
proc. paramastoideus (= infrajugularis) (rød flade)
canalis condylaris (rød sonde)
fossa condylaris (afgrænset ved stiplet blå linie)
proc. intrajugularis (grøn flade)
incisura jugularis (blå linie)
bemærk foramen magnum
 


 

III. Set forfra.
pars lateralis, nr. 2
pars basilaris (clivus), nr. 3
fossa occipitalis superior, nr. 8
fossa occipitalis inferior, nr. 9
sulcus sinus transversi (venstre side) (en fortsættelse af sulcus sinus sagittalis superioris), nr. 10
sulcus sinus sigmoidei (fortsættelse af sulcus sinus transversi), nr. 11
sulcus sinus petrosi inferioris, nr. 12
sulcus sinus transversi (højre side), nr. 13
sulcus sinus occipitalis (venstre side), nr. 14
crista occipitalis interna, nr. 15
sulcus sinus sagittalis superioris, nr. 16
protuberantia occipitalis interna (rød flade)
tuberculum jugulare (gul flade)
proc. intrajugularis (deler incisura jugularis i et større, bageste, lateralt afsnit og et mindre, forreste, medialt afsnit) (grøn flade)
proc. jugularis (sort flade)
proc. paramastoideus (rød flade)
incisura jugularis (bag proc. intrajugularis, passerer v. jugularis interna og a meningea posterior, gennem det forreste afsnit løber sinus petrosus inferior, n. glossopharyngeus, n. vagus og n. accessorius (gul stiplet linie)
synchondrosis sphenooccipitalis (grøn stiplet linie)
margo mastoideus (sutura occipitomastoidea) (sort stiplet linie)
synchondrosis petrooccipitalis (sort linie)
margo lambdoideus (sutura i lambdoidea) (rød stiplet linie)
bemærk: eminentia cruciformis (dannes af sulcus sinus transversi, sulcus sinus sagittalis superioris og crista occipitalis interna)

Placering

skab 5

I. Os occipitale - set bagfra - .

II. Os occipitale - set nedefra

II. Os occipitale - set nedefra - ny vinkel.

III. Os occipitale - set forfra.

Emner

 • Knogler canalis condylaris III
 • Knogler canalis hypoglossi I, II, III
 • Knogler clivus I, II, III
 • Knogler condylus occipitalis
 • Knogler crista occipitalis externa
 • Knogler crista occipitalis interna
 • Knogler eminentia cruciformis
 • Knogler foramen jugulare
 • Knogler foramen magnum
 • Knogler foramen mastoideum
 • Knogler fossa condylaris
 • Knogler fossae occipitales inferiores
 • Knogler fossae occipitales superiores
 • Knogler fossae occipitales inferiores
 • Knogler fossae occipitales superiores
 • Knogler incisura jugularis
 • Knogler linea nuchae inferior
 • Knogler linea nuchae superior
 • Knogler linea nuchae suprema
 • Knogler margo lambdoideus ossis occipitalis
 • Knogler margo mastoideus ossis occipitalis
 • Knogler os occipitale
 • Knogler pars basilaris ossis occipitalis
 • Knogler pars lateralis ossis occipitalis
 • Knogler planum nuchale
 • Knogler planum occipitale
 • Knogler processus frontalis ossis zygomatici
 • Knogler processus intrajugularis
 • Knogler processus jugularis
 • Knogler processus paramastoideus ossis occipitalis (= processus infrajugularis)
 • Knogler protuberantia occipitalis externa
 • Knogler protuberantia occipitalis interna
 • Knogler squama occipitalis
 • Knogler sulcus sinus occipitalis
 • Knogler sulcus sinus petrosi inferioris
 • Knogler sulcus sinus sagittalis superioris
 • Knogler sulcus sinus sigmoidei
 • Knogler sulcus sinus transversi
 • Knogler tuberculum jugulare
 • Knogler tuberculum pharyngeum
 • Høre- og ligevægtsorganet Paries labyrinthicus cavitas tympani