Db-15 / 3-14-15-16

skab 3

ISSBENET 
I. Venstre os parietale.

facies externa, nr. 1
tuber parietale, nr. 2
margo frontalis (forener sig med margo parietalis ossis frontalis til sutura coronalis) (gul linie)
margo sagittalis (danner med den tilsvarende kant på det andet isseben sutura sagittalis) (blå linie)
margo occipitalis (danner sutura lambdoidea med margo lambdoideus ossis occipitalis) (sort linie)
margo squamosus (danner sutura squamosa med margo parietalis ossis temporalis) (grøn linie)
angulus sphenoidalis (forbinder sig med angulus parietalis fra ala major ossis sphenoidalis og danner sutura sphenoparietalis) (grøn linie med røde prikker)
linea temporalis sup. og inf. (stiplet sort linie) (linea temporalis inferior fortsætter i linea supramastoidea ossis temporalis)
foramen parietale (tjener til passage for v. emissaria parietalis) (rød sonde)

 
II. Højre os parietale.
angulus frontalis (gul flade)
angulus occipitalis (blå flade)
angulus mastoideus (sort flade)
angulus sphenoidalis (grøn flade)

III. Venstre os parietale.
facies interna (= cerebralis), nr. 3
sulcus sinus sagittalis superior, nr. 4
(kompletteres med den modsidige)
sulcus sinus sphenoparietalis, nr. 5
sulcus sinus transversi (= sigmoidei), nr. 6
fordybning svarende til tuber parietale, nr. 7
sulci arteriosi (a. meningea media) (røde linier)
foramen parietale (rød sonde)
foveolae granulares (ligger i sulcus sinus sagittalis superioris samt i relation til lacunae laterales) (røde prikker)

Placering

skab 3

Emner

 • Knogler angulus frontalis III
 • Knogler angulus mastoideus III
 • Knogler angulus occipitalis III
 • Knogler angulus sphenoidalis III
 • Knogler foramen parietale
 • Knogler foveolae granulares
 • Knogler linea temporalis
 • Knogler margo frontalis ossis parietalis
 • Knogler margo occipitalis ossis parietalis
 • Knogler margo sagittalis ossis parietalis
 • Knogler margo squamosus ossis parietalis
 • Knogler os parietale
 • Knogler sulcus sinus sagittalis superioris
 • Knogler tuber parietale