Db-14 / 3-17-18-19

skab 3

PANDEBENET

I. Os frontale.
facies frontalis (eller externa) på squama, nr. 1
pars nasalis, nr. 2
glabella, nr. 5
tuber frontale, nr. 6
facies temporalis, nr. 7
proc. zygomaticus, nr. 8
arcus superciliaris, nr. 9
foramen supraorbitale (rød sonde)
foramen frontale (hyppigst ses kun en incisur) (blå sonde)
margo supraorbitalis (grøn linie)
rest af sutura frontalis (sort linie)
margo parietalis (indgår i sutura coronalis) (gul linie)
linea temporalis (rød linie)

II.
facies cerebralis (= interna) på squama frontalis, nr. 1
facies cerebralis på pars orbitalis, nr. 3
suturforbindelse med ala minor (= parva) ossis sphenoidalis (blå linie med gule prikker)
suturforbindelse med ala major (= magna) ossis sphenoidalis (blå linie med røde prikker)
incisura ethmoidalis (optages af lamina cribrosa ossis ethmoidalis) (rød linie)
sulcus sinus sagittalis sup. (rød flade)
crista frontalis (grøn flade)
foramen caecum (grøn sonde)
margo parietalis (indgår i sutura coronalis) (gul linie)
bemærk: impressiones digitatae (aftryk af hjernevindinger)
 

III:
pars nasalis, nr. 2
facies orbitalis af pars orbitalis, nr. 3
NB: nedre flade af pars orbitalis deles i facies orbitalis (3) og et medialt smalt område, der danner loft i labyrinthus ethmoidalis (rød linie omkring hvid flade)
sinus frontalis, nr. 4
facies temporalis, nr. 7
proc. zygomaticus, nr. 8
fossa glandulae lacrimalis, nr. 10
margo parietalis (indgår i sutura coronalis) (gul linie)
suturforbindelse med ala minor ossis sphenoidalis (blå linie med gule prikker)
suturforbindelse med ala major ossis sphenoidalis (afgrænset) (blå linie med røde prikker)
suturforbindelse med os zygomaticum (afgrænset) (stiplet gul linie)
margo supraorbitalis (grøn linie)
fovea trochlearis (orange flade)
loft over cellulae ethmoidales (hvid flade afgrænset ved rød linie)
svarer til forbindelse med os lacrimale (blå linie)
suturforbindelse med os nasale og proc. frontalis maxillae (sort linie)
spina nasalis (sort flade)
ubenævnt median liste, der støder op til lamina perpendicularis ossis ethmoidalis (stiplet blå linie)
lateral liste, som forbinder sig med den forreste kant på medialvæggen af labyrinthus ossis ethmoidalis (grøn linie)
2 ubenævnte furer, der indgår i den forreste del af loftet i cavitas nasi (røde flader)
foramen ethmoidale anterius (sort sonde)
foramen ethmoidale posterius (grøn sonde)

Placering

skab 3

I - forfra

II - bagfra

III - skråt nedefra

III - nedefra

Emner

 • Knogler arcus superciliaris III
 • Knogler crista frontalis ossis frontalis
 • Knogler facies frontalis af facies externa squamae frontalis
 • Knogler facies interna paries orbitalis
 • Knogler facies orbitalis sparies orbitalis
 • Knogler facies temporalis af facies externa squamae frontalis
 • Knogler foramen coecum ossis frontalis
 • Knogler foramen ethmoidale anterius
 • Knogler foramen ethmoidale posterius
 • Knogler foramen supraorbitale
 • Knogler fossa glandulae lacrimalis
 • Knogler fovea trochlearis
 • Knogler glabella
 • Knogler impressiones digitatae
 • Knogler incisura ethmoidalis
 • Knogler incisura frontalis (s. foramen frontale)
 • Knogler linea temporalis
 • Knogler margo parietalis squamae frontalis
 • Knogler margo sphenoidalis squamae frontalis
 • Knogler margo supraorbitalis
 • Knogler margo zygomaticus squamae frontalis
 • Knogler os frontale
 • Knogler pars nasalis ossis frontalis
 • Knogler pars orbitalis ossis frontalis
 • Knogler spina nasalis ossis frontalis
 • Knogler squama frontalis
 • Knogler sulcus sinus sagittalis superioris
 • Knogler tuber frontale