Ab-2-9 / 31-13

skab 31

Vesica urinaria og genitalia int. masculina (humant).
Forside:

colon sigmoideus (rødt mærke)
appendix apiploica (grønt mærke)
Vesica urinaria:
(rude udskåret i vesicas og prostatas forvæg)
ostium ureteris (rød sonde)
plica interureterica (gul bøjle)
uvula vesicae (rødt mærke)
lig. umbilicale medianum (urachus) (grøn ring)
Prostata (gule mærker):
crista urethralis (2 grønne mærker)
colliculus seminalis (mellem de to grønne mærker)
utriculus prostaticus (ses midt på colliculus)
ductus ejaculatorius (på højre side markeret med blå sonde, på venstre side ikke markeret)
Testis og funiculus spermaticus:
funiculus spermaticus (hvid ring)
m. cremaster (blåt mærke)
ductus deferens (grøn ring)
(r. genitalis n. genitofemoralis (gul ring))
a. spermatica int. (rød ring)
plexus pampiniformis (blå ring)
epididymis (gult mærke)
appendix epididymidis på caput epididymidis dxt.
Testis og epididymis sin.:
parenchyma testis (grønt mærke)
tunica albuginea (ikke afmærket)
ductus epididymidis (orange mærke)

Placering

skab 31

Emner

  • Urinveje og kønsorganer Colliculus seminalis
  • Urinveje og kønsorganer Crista urethralis
  • Urinveje og kønsorganer Trigonum vesicae urinariae
  • Urinveje og kønsorganer Utriculus prostaticus
  • Urinveje og kønsorganer Vesica urinaria