Ab-2-7 / Detailpræparat 26-4

bord 1

Bugorganer (set bagfra).
(aorta abdominalis og størstedelen af v. cava inf. samt nyrer og binyrer er fjernet

Hepar og porta hepatis:
lobus sin. (rødt mærke)
lobus dxt. (gult mærke)
lobus caudatus (orange mærke)
lobus quadratus (grønt mærke)

lig. teres hepatis (2 gule mærker)
lig. venosum (sort-hvid ring) (går til en af v. hepaticae, (blåt mærke), der tømmer sig i v. cava inf.)
v. cava inf. (1 blå ring)
v. portae (gult, rødt og orange mærke)
a. hepatica communis (rød og hvid ring)
r. sin. af a. hepatica (hvid og gul ring)
ductus choledochus s. biliaris (grøn ring)
ductus hepaticus (nær indmundingen af ductus cysticus) (2 gule ringe)
ductus cysticus (1 gul ring)
vesica biliaris (grønt mærke)

Øvrige organer:
gaster (V)
duodenum (D)
pancreas (P)

rude i duodenum:
papilla duodeni major (= papilla Vateri) (hvid pil)
plica longitudinalis duodeni (gult mærke)
frenulum papillae duodeni
plica circularis

intestinum tenue mesenteriale
colon ascendens (ca)
colon descendens (cd)
appendix (=processus) vermiformis (gul ring)
ductus pancreaticus (Wirsungi) (hvid ring)
splen (2 blå mærker)

Arterier:
a. coeliaca (=tripus Halleri) (rød ring)
a. hepatica communis (rød og hvid ring)
a. gastrica sinistra (rød og gul ring)
a. splenalis (2 røde ringe)
a. gastroduodenalis (rød og grøn ring)
a. pancreaticoduodenalis sup. (grøn og hvid ring)
a. gastroepiploica dxt. (grøn og gul ring)
a. mesenterica sup. (brune ringe)
a. colica dxt. (afgår mellem de brune ringe)
anastomose med a. colica media (rød og brun ring)
a. ileocolica (afgår efter brun og hvid ring)
a. appendicularis (lille hvid ring)

Vener:
v. cava inf. 82 blå ringe)
v. mesenterica sup. (orange mærke)
v. splenalis (gult mærke)
v mesenterica inf. (rødt mærke)
Aorta abdominalis og v. cava inf. (se detailpræparat)
a.coeliaca (= tripus Halleri) (rød ring)
a. mesenterica sup. (brun ring)
a. mesenterica inf. (grøn ring)
a. colica sin. (blå-hvid ring)
a. haemorrhoidalis sup. (grøn og hvid ring)
a. renalis dxt. og sin. (sort-hvid ring)
a. spermatica int. (øverste hvide ringe)
a. sacralis media (nederste hvide ringe)
a. iliaca communis (gult mærke)
a. iliaca ext. (hvid ring)
a. hypogastrica (gul ring)
V. cava inf. (2 blå ringe)
vv. renales

Placering

bord 1

Emner

 • Fordøjelseskanalen Duodenum
 • Fordøjelseskanalen Frenulum papillae duodeni
 • Fordøjelseskanalen Lig. falciforme
 • Fordøjelseskanalen Papilla duodeni major
 • Fordøjelseskanalen Pars descendens duodeni
 • Fordøjelseskanalen Peritoneum viscerale
 • Fordøjelseskanalen Plica longitudinalis duodeni
 • Karsystem A. gastrica sinistra
 • Karsystem A. gastroduodenalis
 • Karsystem A. hepatica communis
 • Karsystem A. lienalis
 • Karsystem A. pancreaticoduodenalis
 • Karsystem V. iliaca communis
 • Karsystem V. mesenterica inferior
 • Karsystem V. portae