Ab-2-45 / 27-5

skab 27

Præparatets bagside.
viscera.

milt (2 gule mærker)
ventrikel (3 gule mærker)
duodenum
pars descendens (2 sorte mærker)
pars inferior

lamina horizontalis (sort og hvidt mærke)
pars ascendens (sort og rødt mærke)

pancreas
caput (grønt og hvidt mærke)
corpus (2 grønne mærker)
cauda (grønt og gult mærke)
proc. uncinatus (grønt og rødt mærke)


Nerver.

plexus oesophageus (n. vagus) (grønne ringe)
chorda post. n. vagi (gul ring)

Kar.
a. splenalis (markeret 2 steder ) (rød ring)
a. mesenterica sup. (stor rød ring)
v. mesenterica inf. (hvid ring)
v. splenalis (markeret 2 steder) ( blå ring)
v. mesenterica sup. (stor sort ring)
v. portae (gul bøjle)

Endvidere ses:

ductus choledochus s. biliaris (rød og hvid ring)
ductus pancreaticus (grøn ring)
NB: dobbelt rød sonde i lumen af ductus choledochus s. biliaris munder på papilla Vateri (ses gennem ruden i duodenum)

Oesophagus' lagdeling:

længdegående muskellag (sort og rødt mærke)
cirkulære muskellag (sort og gult mærke)
slimhinden (sort og grønt mærke)
(tela submucosa er fjernet)

Placering

skab 27

Emner

  • Muskler tunica muscularis oesophagei
  • Fordøjelseskanalen Cardia
  • Fordøjelseskanalen Incisura cardiaca
  • Fordøjelseskanalen Paries posterior ventriculi
  • Fordøjelseskanalen Pars ascendens duodeni
  • Fordøjelseskanalen Pars horisontalis duodeni
  • Karsystem A. lienalis
  • Karsystem V. lienalis