Ab-2-39 / 37-2

skab 37

Mediansnit af et 6 mdr. gammelt foster (ca. 30 cm langt).
Medialfladen.
Basis cranii.

præsphenoidale synchondrose (grøn pil)
intersphenoidale synchondrose (sort pil)
sphenopccipitale (basi-sphenoidale) synchondrose (gul pil)
bemærk canalis semicircularis sup. (= ant.) (dura er fjernet)

Cavitas oris.

m. geniohyoideus (blåt mærke)
bageste fibre af m. mylohyoideus (rød ring)
n. lingualis (gul ring)
Meckel's brusk (hvid ring)

Mediastinum.
thymus (rødt mærke)
aorta ascendens, arcus aortae og aorta descendens (rød sonde)
tractus digestorius (rosa sonde)

Abdomen.

hepar (2 gule mærker)
pancreas (sort mærke)
pylorus (pars pylorica) (orange sonde)
duodenum (gul sonde)
colon transversum (bemærk omentum majus) (grøn sonde)
tyndtarmen (intestinum tenue) bemærk: mesenterium (gul ring)
rectum (violet sonde)
uterus (gult mærke)
ovarium (grønt mærke)
a. umbilicalis (rød ring)
v. umbilicalis (blå ring)
ductus venosus (hvid ring)

Placering

skab 37

Emner

  • Knogler intersphenoidale synchondrose
  • Knogler Meckels brusk
  • Led præsphenoidale synchondrose
  • Led synchondrosis sphenooccipitalis
  • Karsystem Ductus venosus