Ab-2-37 / 20-14

skab 20

Præparatets for- og lateralside.
m. rectus abdominis (sort mærke)
vagina m. recti abdominis, forreste blad (gult mærke)
linea alba (lille hvidt mærke)
m. obliquus ext. abdominis (blå mærker)
m. serratus ant. (= magnus) (hvide mærker)
m. latissimus dorsi (2 røde mærker)
rr. cutanei laterales af nn. intercostales (røde ringe)
rr. cutanei ventrales af nn. intercostales (grønne ringe)

Præparatet set nedefra.
bemærk formen af diaphragma og de store diaphragmaperforationer
arcus lumbocostalis med. (lig. arcuatum med.) (grøn bøjle)
trigonum lumbocostale (grå bøjler)
foramen venae cavae (tyk blå bøjle)
hiatus oesophageus (tyk hvid bøjle)
hiatus aorticus (tyk sort bøjle)
Muskler.
m. psoas minor (rødt mærke)
m. psoas major (2 gule mærker)
m. quadratus lumborum (2 hvide mærker)
crura medialia diaphragmatis (2 små grønne mærker)
Nerver.
chorda ant. og chorda post. nn. vagi (gennem hiatus oesophageus) (gul og orange ring)
nn. splanchnici majores (gennem crura) (grønne ringe)
nn. splanchnici minores (gennem crura) (orange og grøn ring)
truncus sympathicus (bag arcus lumbocostalis med.) (2 orange ringe)
n. subcostalis (bag arcus lumbocostalis lat.) (hvid ring)
n. iliohypogastricus (hvid og sort ring)
Arterier.
rr. oesophagei a. gastrica sin. (rød og hvid ring)
aorta abdominalis (blå i rød sonde)
a. gastrica sin. (lysegrøn sonde)
a. hepatica (gul sonde)
a. splenalis (violet sonde)
a. suprarenalis inf. (sort sonde)
a. renalis dxt. (mørkegrøn sonde)
a. mesenterica sup. (blå sonde)
a. renalis sin. (hvid sonde)
aa. lumbales (gule og røde ringe)
Vener.
vv. oesophageae (lille blå og lille hvid ring)
v. azygos (blå og gul ring)
v. hemiazygos (blå og hvid ring)

ductus thoracicus (gennem hiatus aorticus, men den plejer at ligge til højre) (gul ring)

Placering

skab 20

Emner

 • Muskler crura medialia diaphragmatia
 • Muskler diaphragma
 • Muskler linea alba abdominis
 • Muskler m. psoas major
 • Muskler m. psoas minor
 • Muskler m. quadratus lumborum
 • Muskler m. rectus abdominis
 • Muskler rectusskeden
 • Perifere nerver N. iliohypogastricus
 • Perifere nerver Nn. splanchnici
 • Perifere nerver Nn. splanchnicus major
 • Perifere nerver N. splanchnicus minor
 • Perifere nerver N. subcostalis
 • Perifere nerver Rami cutanei laterales (nn. intercostales)
 • Perifere nerver Rami cutanei ventrales (nn. intercostales)
 • Karsystem Aorta abdominalis
 • Karsystem Aa. lumbales
 • Karsystem Ductus thoracicus
 • Karsystem V. axygos
 • Karsystem V. hemiazygos
 • Karsystem Vv. oesophageae