Ab-2-35 / 36-9

skab 36

Mediansnit af et foster (ca. 9 md.).
rectum (blåt mærke)
portio vaginalis uteri (resten af uterus er fjernet) (hvidt mærke)
NB: vagina med fornices vaginae ses omkring portio
vesica urinaria (fac. sup. er fjernet) (sort mærke)
NB: blæren når langt op over symfysen hos fostre
hepar (2 røde mærker)
vesica biliaris (grønt mærke)
ductus choledochus s. biliaris (grøn ring)
a. hepatica (lille rød ring)
v. portae (gul sonde)
højre nyre (2 gule mærker)
ureter (bemærk den går foran og med, for a. umbilicalis) (grønne ringe)
v. umbilicalis (i funiculus umbilicalis) (blåt mærke)
v. umbilicalis (i abdomen) (blå ring)
blodet passerer leveren, symboliseret ved orange sonde
ductus venosus (forbinder v. portae med en af vv. hepaticae) (lille hvid ring)
atrium sin. (gult mærke)
foramen ovale (lille blå sonde)
aorta (arcus) (gul sonde)
aorta descendens (abdom.) (stor rød ring)
a. iliaca communis (rød og hvid ring)
a. umbilicalis (rød ring)
aa. umbilicales (i funiculus umbilicalis) (røde mærker)
gaster dxt. (rødt mærke)
a. pulmonalis (bemærk opspaltningen) (hvid sonde)
v. cava inf.'s indmunding i atrium dxt. (stor hvid ring)
Bemærk:
a. iliaca ext. (rød og gul ring)
v. iliaca ext. (blå og hvid ring)
(n. obturatorius (gul ring))
v. cava inf. (blå sonde og stor blå ring)
sinus sagittalis sup. (tyk blå sonde)
sinus sagittalis inf. (der fortsætter i sinus rectus) (tynd blå sonde)
tractus digestorius (fra cavitas oris til oesophagus) (rosa sonde)
tractus respiratorius (fra cavitas nasi til bifurcatio tracheae) (grøn sonde)
bemærk:
1) den foetale kyfose
2) størrelsen af cranium faciale og cerebrale
3) synchondrosis sphenobasilaris
4) knoglekernerne i hvirvellegemer og kranieknogler
5) cerebellum og pons (stærkt prominerende)

Placering

skab 36

Emner

  • Karsystem A. umbilicalis
  • Karsystem Ductus venosus
  • Karsystem V. umbilicalis