Ab-2-29 / 43-4

skab 43

Horisontalsnit af fosterkrop fra 7 md.

1. højre og venstre lunge (røde mærker)
thymus (blå mærker)
oesophagus (gult mærke)
trachea (svarer til carina med afgang af bronchus dxt. og sin.) (2 grønne mærker)
aorta ascendens (rød sonde)
aorta descendens (lille rød sonde)
truncus pulmonales (orange sonde)
ductus arteriosus (Botalli) (rosa sonde)
v. cava sup. (blå sonde)


2. højre og venstre lunge (røde mærker)
oesophagus (gult mærke)
aorta descendens (rød sonde)
atrium dxt. (blåt mærke)
atrium sin. (grønt mærke)

bemærk:
orange sonde markerer blodets forløb fra v. cava sup. til atrium dxt. videre gennem ostium atrioventriculare dxt. til gaster dxt. Herfra gennem ostium pulmonale til truncus pulmonalis.
grøn sonde markerer blodets forløb fra v. cava inf. til atrium dxt. videre gennem foramen ovale til atrium sin. Herfra gennem ostium atrioventriculare sin. til gaster sin. og videre til aorta ascendens


3. højre og venstre lunge (røde mærker)
aorta descendens (rød sonde)
oesophagus (gul sonde)
v. cava inf. (blå sonde)
hepar (grønne mærker)
lig. falciforme hepatis (orange bøjle)
bemærk diafragma


4. hepar (bemærk venstre leverlaps enorme størrelse i fosterlivet) (grønne mærker)
splen (NB: form og relationer) (grønt mærke)
ventrikel (gult mærke)
gll. suprarenales (store hos fostre) (røde mærker)
aorta descendens (rød sonde)
v. cava inf. (blå sonde)
ductus venosus (sort sonde)


5. snittet svarer til det transpyloriske plan
hepar (fjernet i højre side, hvor den går længst ned) (grønne mærker)
renes (røde mærker)
splen (blåt mærke)
pancreas (gult mærke)
duodenum, lamina horizontalis (rosa sonde)
intestinum tenue mesenteriale (røde ringe)
colon transversum (orange sonde)
flexura coli sin. (grøn sonde)
v. umbilicalis (sort sonde)
v. cava inf. (blå sonde)
aorta descendens (rød sonde)


Placering

skab 43

Emner

  • Karsystem Ductus arteriosus