Ab-2-20 / Fritstående

bord 1

Pelvis og femur (humant).
Regio glutea.
m. gluteus maximus
(sort mærke)
musklen er skåret igennem og klappet til side for at vise de dybereliggende kar og nerver, som gør intramuskulære injektioner risikable
m. gluteus medius (klappet til side) (orange mærke)
m. gluteus minimus (gult mærke)
m. piriformis (lyseblåt mærke)
m. obturator int. (2 gule mærker)
m. gemellus sup. (hvidt mærke)
m. gemellus inf. (rødt mærke)
m. quadratus femoris (2 lyseblå mærker)
m. adductor minimus (2 hvide mærker)
m. adductor magnus (2 røde mærker)
a. glutea sup. og n. gluteus sup. i foramen supraperiforme (rød sonde)
n. ischiadicus (sort sonde)
n. gluteus inf. (hvide ringe)
n. cutaneus femoris post. (blå ring)
a. glutea inf. (rød ring)
a. comitans n. ischiadici (sort ring)
a. pudenda int. (rød sonde)
v. pudenda int. (blå sonde)
n. pudendus (gul sonde)
lig. sacrotuberosum (stor grøn ring)
på m. gluteus med. (dækket af fascie) er med tre røde kryds angivet det område, som er egnet til intramuskulære injektioner - bedst mellem de to forreste.
På bageste bugvæg ses:
plexus lumbosacralis
(udspringsdelen af m. psoas major er fjernet, så man ser rødderne af plexet, dvs. rr. ant. af nn. spinales i lumbal- og sacraldel)
L3 (grøn ring)
L4 (rød ring)
L5 (gul ring)
truncus lumbosacralis (stort hvidt mærke)
S1 (gult mærke)
S2 (sort mærke)
S3 (rødt mærke)
nn. anococcygei (rød bøjle)
a. glutea sup. (sort-hvid ring)
a. sacralis lat. (grøn ring)
a- pudenda int. (brun sonde)
m. piriformis (gule mærker - mellem sacralnerverne)
a. iliolumbalis (rød sonde)
m. obturator int. (dækket af fascie) (blåt mærke)
m. levator ani (3 gule mærker i lille bækken)
NB: diafragma pelvis udgøres først og fremmest af m. levator ani.
n. obturatorius - UNDER linea terminalis (gul ring)
a. obturatoria (rød ring)
v. obturatoria (blå ring)
m. psoas major (2 orange mærker på snitfladen)
m. iliacus (gule mærker opadtil i bughulen)
Følgende grene fra plexus lumbalis krydser m. iliopsoas:
n. cutaneus femoris lat. - øverst - (brune ringe)
n. femoralis (røde mærker)
n. genitofemoralis - på hver side af n. femoralis (hvide ringe)
n. obturatorius - OVER linea terminalis (sort ring)
nedadtil ses:
urethra (grøn sonde)
bulbus urethrae (= bulbus penis) ( hvidt mærke)
m. bulbocavernosus (rødt mærke)
(3 lyseblå mærker angiver rectums passage gennem levatores ani)

under m. levator ani ses:
a. pudenda int. (rød ring)
n. pudendus (gul ring)
a- penis (rød sonde)
m. ischiocavernosus (gult mærke)
a. og n. hæmorrhoidalis inf. (sort-hvid ring)
krydser gennem fossa ischiorectalis på vej mod m. sphincter ani ext.

----
Bugvæggen.
m. rectus abdominis
(gennemskåret) (orange mærke)
bemærk rectusskedens bageste blad og linea semicircularis (Douglasi)
a. og v. apigastrica inf. (grøn ring)
m. transversus abdominis (rødt mærke)
m. obliquus abdominis ext. (hvidt mærke)
m. obliquus abdominis int. (gult mærke)
m. transversus abdominis (rødt mærke)
m. rectus abdominis (orange mærke)
inscriptio tendinea (sort mærke)

Rectusskeden.
bageste blad (grøn bøjle)
aponeurosis m. obliqui int. (blå bøjle) (sender et blad til både forreste og bageste blad i rectusskeden)

Regio femoris ant.

m. rectus femoris (rødt mærke)
m. sartorius (hvide mærker)
m. iliopsoas (sort mærke)
m. pectineus (lyseblåt mærke)
m. adductor longus (orange mærke opadtil)
n. femoralis (2 gule mærker)
a. femoralis (2 røde mærker)
v. femoralis (2 blå mærker)
v. saphena magna (blå ringe) - bemærk den store
varice et stykke over den nederste ring
lymfeknuder (2 grønne mærker)
n. outaneous femoris lat. (blå ring)
cutane gren fra n. femoralis (rød ring)
n. genitofemoralis
r. femoralis (grøn ring)
r. genitalis (sort ring)


Scrotum.

cutis (blankt mærke)
tunica dartos (grønt mærke og bøjle)
fascia spermatica ext. (rød bøjle)
m. cremaster (gult mærke)
a. og v. pudenda ext. (grå ring)

Penis.

n. dorsalis penis (gul ring)
v. dorsalis penis subcutanea (grøn sonde)
v. dorsalis penis subfascialis (blå sonde)
corpus cavernosum urethrae (= corpus spongiosum)
(rødt mærke)
corpus cavernosum penis (grønt og blåt mærke)
glans penis (gult mærke)
Regio femoris lat.:
m. tensor fasciae latae (gult mærke)
tractus iliotibialis (forstærkning i fascia lata)

Placering

bord 1

20 ny vinkel 2

20 ny vinkel 3

20 ny vinkel

Emner

 • Knogler cavitas pelvis I, II, III
 • Led lig. sacrotuberale
 • Muskler diaphragma pelvis
 • Muskler m. glutæus maximus
 • Muskler m. gluteus medium
 • Muskler m. gluteus minimus
 • Muskler m. iliacus
 • Muskler m. ilioppsoas
 • Muskler m. levator ani
 • Muskler m. obliquus externus abdominis
 • Muskler m. obliquus internus abdominis
 • Muskler m. quadriceps femoris
 • Muskler m. rectus abdominis
 • Muskler m. transversus abdominis
 • Muskler rectusskeden
 • Perifere nerver Lumbalnerver
 • Perifere nerver n. cutaneus femoris lateralis
 • Perifere nerver N. femoralis
 • Perifere nerver N. ischiedicus
 • Perifere nerver N. obturatorius
 • Perifere nerver Plexus lumbalis
 • Perifere nerver Plexus sacralis
 • Perifere nerver Sacralnerver
 • Fordøjelseskanalen Cavitas pelvis
 • Urinveje og kønsorganer Penis
 • Urinveje og kønsorganer Scrotum
 • Urinveje og kønsorganer Tunica dartos
 • Karsystem A. femoralis
 • Karsystem Lymfenodi inguinales
 • Karsystem V. saphena magna