Ab-2-17 / 37-14

skab 37

Spatium retroperitoneale.
Forside.

pars superior duodeni (1 rødt mærke)
pars ascendens duodeni (3 røde mærker)
flexura duodenojejunalis (hvid dobbeltring)
colon ascendens (2 sorte mærker)
colon descendens (3 sorte mærker)
flexura coli dextra (rød-hvid dobbeltring)
flexura coli sinistra (sort-hvid dobbeltring)
peritoneum parietale (2 orange mærker)
v. cava inf. (blå ring)
aorta abdominalis (sort sonde)
v. portae (blå sonde)
ductus choledochus s. biliaris (gul sonde)
endvidere ses delingen af a. hepatica communis i a. gastroduodenalis og a. hepatica propria (rød sonde i sidstnævnte)
corpus pancreatis (2 hvide mærker)
cauda pancreatis (1 hvidt mærke)
radix mesenterii (2 gule mærker)
udstrækningen af krøsroden er endvidere afmærket med en gul stiplet linie
aa. intestinales (røde ringe)
vv. intestinales (blå ringe)
nervegrene (gule ringe)
radix mesocolica er afmærket med en rød stiplet linie
arteriegrene (hvide ringe)
venegrene (grønne ringe)
a. splenalis (overkanten af cauda pancreatis) (2 røde ringe)

Placering

skab 37

Emner

  • Fordøjelseskanalen Flexura coli dextra
  • Fordøjelseskanalen Flexura duodenojejunalis
  • Fordøjelseskanalen Peritoneum parietale
  • Fordøjelseskanalen Radix mesenterii
  • Fordøjelseskanalen Radix mesocolica
  • Karsystem Aa. intestinales
  • Karsystem Vv. intestinales