Ab-2-16 / 42-14

skab 42

Spatium retroperitoneale.
Bagside.

lamina horizontalis duodeni (2 røde mærker)
ren sin. (2 gule mærker)
gl. suprarenalis sin. (orange mærke)
ren dxt. (gult mærke)
gl. suprarenalis dxt. (orange mærker)
pelvis renalis (stor gul ring)
ureter (lille gul ring)
a. renalis (sort-hvid ring)
v. renalis (hvid ring)
a. suprarenalis med. (sort ring)
aorta abdominalis (stor rød ring)
v. cava inf. (stor blå ring)
a. spermatica int. (rød ring)
v. spermatica int. (blå ring)
bemærk forskellen i indmunding på venstre og højre side
ggl. coeliacum (ggl. aorticorenale) (grøn sonde)
truncus sympathicus (lille grøn ring)

Placering

skab 42

Emner

  • Karsystem Aorta abdominalis
  • Karsystem A. renalis
  • Karsystem Vv. spermaticae internae