Ab-1-80 / Fritstående

bord 1

Håndens volarside.
Kar.
r. volaris profundus a. ulnaris (rød og hvid ring)

arcus volaris superficialis (rød og gul ring)
aa. digitales volares communes (rød og grøn ring)
aa. digitales volares propriae (rød og orange ring)
r. volaris superficialis a. radialis (rød og sort ring)
ledsagevene (v. comitans) (blå ring)
Iøvrigt ses:
retinaculum flexorum (= lig. carpi transversum) (2 blå mærker)
aponeurosis palmaris (rød bøjle)
på 2. finger er vagina fibrosa klippet op og bøjet til side. Man ser senekrøs (vincula tendinum) (lysegrønne ringe)
på 4. finger markerer grøn tråd overgangen til subcutis
tendo m. flexoris digitorum superficialis (stor hvid ring)
tendo m. flexoris digitorum profundi (stor blå ring)

Overarmens extensorside (udadroteret).
Muskler.

m. triceps brachii, caput laterale (stort blåt og grønt mærke)
m. deltoideus (stort rødt og hvidt mærke)
m. brachialis (stort gult og hvidt mærke)
m. triceps brachii, caput mediale (skåret igennem) (hvidt og blåt mærke)
m. anconaeus (skåret igennem) (grønt og gult mærke)
Nerver.
n. radialis (under caput laterale m. tricipitis brachii) (violet ring)
n. cutaneus antebrachii dorsalis fra n. radialis (afmærket 2 steder) (hvid og grøn ring)
r. muscularis (under caput laterale m. tricipitis brachii) (orange ring)
n. cutaneus antebrachii lateralis fra n. musculocutaneus (sort, hvid og sort ring)
Kar.
under caput laterale, m. tricipitis brachii
a. collateralis media (rød og blå ring)
a. collateralis radialis (rød og hvid ring)

v. cephalica (blå og gul ring)
Iøvrigt ses:
capsula articularis af articulatio cubiti (4 gule mærker) (der er sprøjtet paraffin i ledhulen for at "spænde" kapslen (sort mærke)
ligam. anulare radii (sort mærke)
a. recurrens interossea (rød og grøn ring)

Underarmens extensorside.
m. flexor carpi ulnaris (stort rødt og sort mærke)
m. extensor carpi ulnaris (2 store hvide mærker)
m. extensor digitorum longus (snitflade) (blåt og gråt mærke)
m. extensor carpi radialis brevis (stort rødt og grønt mærke)
m. extensor carpi radialis longus (stort grønt mærke)
m. supinator (2 grønne mærker) (på hver side af nerveperforationen)
m. abductor pollicis longus (distalt) (blåt og rødt mærke)
m. extensor pollicis brevis og proximale del af foregående (stort blåt og gult mærke)

Overarmens flexorside (armen udadroteret).
Muskler.

m. biceps brachii (stort sort og gult mærke)
m. brachialis (stort gult og hvidt mærke)
m. triceps brachii (caput longum) (stort sort og blåt mærke)
Nerver.
n. ulnaris (2 sorte ringe)
n. medianus (sort, rød og sort ring)
n. cutaneus antebrachii medialis (hvid og gul ring)
n cutaneus brachii medialis (lysegrøn og orange ring)
Kar.
a. brachialis (deler sig usædvanligt højt oppe) (rød ring)
a. ulnaris (rød, grøn og rød ring)
a. radialis (rød, hvid og rød ring)
arteriegren til muskler (rød og gul ring)
a. collateralis ulnaris (rød og grøn ring)
muskelgrene (røde ringe)
v. basilica (2 blå ringe)
v. mediana cubiti (blå, gul og blå ring)
v. cephalica (blå og gul ring)
Fossa cubiti: begrænsning:
distalt og lateralt af m. brachioradialis (2 store gule mærker)
medialt af m. pronator teres (2 små røde mærker)
proximalt af m. biceps brachii (stort gult og sort mærke)
bunden udgøres af m. brachialis (stort gult og hvidt mærke) og af m. supinator (2 små grønne mærker)
insertionssene af m. biceps brachii (grøn bøjle kommer til at gå midt igennem fossa cubiti, mens aponeurosis m. bicipitis brachii (brun bøjle) hæfter sig i fascia antebrachii)
"Tilløb" til fossa cubiti:
I. fra sulcus bicipitalis lateralis:
r. superficialis, n. radialis (gule ringe)
r. profundus, n. radialis (violet ring)
v. cephalica (gul og blå ring)
II. fra sulcus bicipitalis medialis:
n. medianus (sort, rød og sort ring)
a. ulnaris (rød, grøn og rød ring)
a. radialis (rød, hvid og rød ring)
NB: i reglen er det a. brachialis
v. basilica (2 blå ringe)
"Afløb" fra fossa cubiti:
I. til sulcus antebrachii radialis (begrænses ulnart af m. flexor carpi radialis og radialt af m. brachioradialis)
r. superficialis, n. radialis (gule ringe)
a. radialis (rød, hvid og rød ring)
II. mellem de to hoveder af m. pronator teres
n. medianus (sort, rød og sort ring)
III. profundt for m. pronator teres:
a. ulnaris (rød, grøn og rød ring)
IV. gennem m. supinator
r. profundus n. radialis (violet ring)


Grene, der afgives i fossa cubiti.
muskelgrene fra n. medianus (sorte og orange ringe)
n. interosseus volaris (sort og gul ring)
a. interossea communis (rød ring)
n. recurrens radialis (rød og sort ring)
anastomose mellem dybe vener og v. mediana cubiti (blå, hvid og blå ring)
Iøvrigt ses:
NB: v. mediana cubiti (i denne foretages som regel indstikket ved en venepunktur) (blå, gul og blå ring)

Underarmens flexorside.
Muskler.
m. brachioradialis (2 store gule mærker)
m. pronator teres (2 små røde mærker)
m. flexor carpi radialis (lille blåt og sort mærke)
m. palmaris longus (lille gult og hvidt mærke)
m. flexor pollicis longus (stort blåt mærke)
m. flexor digitorum superficialis (små grønne mærker)
m. flexor digitorum profundus (små blå mærker)
m. pronator quadratus (ses helt distalt) (2 små røde mærker)
m. flexor carpi ulnaris (stort sort og rødt mærke)
senebue mellem m. flexor carpi ulnaris' humerale og ulnare udspring (rød bøjle)
Nerver.
r. superficialis fra n. radialis (gule ringe)
n. cutaneus antebrachii lateralis (sort, hvid og sort ring)
n. medianus (ses distalt mellem m. flexor carpi radialis og m. palmaris longus) (sort, rød og sort ring)
n. ulnaris (2 sorte ringe)
r. dorsalis manus, n. ulnaris (sort, gul og sort ring)
r. volaris manus, n. ulnaris (sort, blå og sort ring)
n. medianus (på den profunde side af m. flexor digitorum superficialis) (gule bøjler)
Kar.
a. radialis (rød, hvid og rød ring)
a. ulnaris (rød, grøn og rød ring)
muskelgrene (røde ringe)

Håndens volarside.
Muskler.
m. abductor pollicis brevis (rødt og gult mærke)
m. opponens pollicis (grønt mærke)
m flexor pollicis brevis (2 blå mærker)
m. adductor pollicis (2 sorte mærker)
mm. lumbricales (røde mærker)
m. opponens digiti minimi (gråt mærke)
m. flexor digiti minimi brevis (2 gule mærker)
m. abductor digiti minimi (gult og gråt mærke)
m. palmaris brevis (blank bøjle)
Nerver.
nn. digitales volares (= palmares) communes fra
n. medianus (sort og hvid ring)
n. digitalis volaris communis fra n. ulnaris (sort og blå ring)
nn. digitales volares proprii fra n. medianus (grøn og sort ring)
nn. digitales volares proprii fra n. ulnaris (rød og sort ring)
nervegren til m. lumbricalis I (orange ring)
Vater-Pacini's følelegeme på 4. finger (grønt folie)

Underarmens extensorside.
m. extensor pollicis longus og m. extensor indicis (stort gråt og gult mærke)
Nerver.
n. interosseus post. (fra n. radialis) (sort, grøn og sort ring)
r. superficialis n. radialis (gul ring)
r. dorsalis manus n. ulnaris (gul, sort og gul ring)
Kar.
a. interossea post. (rød, sort og rød ring)
muskelgrene (røde ringe)
retinaculum extensorum (= lig. carpi dorsale) (3 gule mærker)

Håndens dorsalside.
mm. interossei dorsales (blå mærker)
senerne af m. extensor digitorum longus (røde mærker)
junctura intertendinea (connexus intertendineus) (brune bøjler)
blå tråd placeret under 3. fingers dorsalaponeurose
på 4. finger markerer grøn tråd overgangen mellem subcutis og aponeurose
a. radialis (i tabatieren) (sort og rød ring)
rete venosum dorsale manus (blå ringe)

Placering

bord 1

80 ny vinkel

Emner

 • Muskler caput laterale m. tricipitis brachii
 • Muskler m. biceps brachii
 • Muskler m. brachialis
 • Muskler m. triceps brachii
 • Perifere nerver N. cutaneus antebrachii medialis (= n. cutaneus antebrachii ulnaris)
 • Perifere nerver N. cutaneus brachii medialis
 • Perifere nerver N. Medianus
 • Perifere nerver N. ulnaris
 • Karsystem A. brachialis
 • Karsystem A. radialis
 • Karsystem A. ulnaris
 • Karsystem V. cephalica
 • Karsystem V. mediana cubiti