Ab-1-8 / 29-19

skab 26

Forsiden.
grænsen mellem mediastinum sup. og mediastinum inf. (hvid ramme)
processus xiphoideus (blåt mærke). Knoglen er perforeret, og i perforationen ses en del af diafragma
m. longus colli (grønt mærke)
m. longus capitis (gult mærke)
m. scalenus ant. (blåt mærke)
m. scalenus medius (rødt mærke)
m. scalenus post. (orange mærke)
m. thyrohyoideus (hvidt mærke)
m. sternothyroideus (rødt mærke)
m. constrictor pharyngis inf. (gult mærke)
m. cricothyreoideus (blåt mærke)
diafragma (røde mærker)
m. rectus abdominis (blåt mærke)
bemærk inscriptiones tendineae
m. obliquus ext. abdominis (grønne mærker)
m. obliquus int. abdominis (rødt mærke)
m. transversus abdominis (gult mærke)
linea alba (hvidt mærke)
bemærk endvidere lagene under linea alba: fascia transversalis, subperitonealt bindevæv med peritoneum arcus aortae (rødt mærke)
a. anonyma (gul ring)
a. subclavia (rød ring)
a. mammaria int. (gul ring)
truncus thyreocervicalis (grøn ring)
a. transversa colli (brun ring)
a. thyreoidea inf. (gul ring)
a. vertebralis (blå ring) (ses på venstre side)
a. carotis communis (orange ringe)
a. thyreoidea sup. (brun ring)
ramus sin. a. pulmonalis (gult mærke)
v. cava sup. (blå ring)
v. anonyma dxt. (grå ring)
v. anonyma sin. (indmunding) (hvid ring)
v. jugularis int. (blå ring)
v. subclavia (grøn ring)
vv. pulmonales (blåt mærke)
pericardium åbnet og hvid ring indsat i kanten. (Del af pericardium fibrosum samt af parietale blad af pericardium serosum er fjernet). Bemærk omslagsfolden om aorta ascendens og a. pulmonalis samt om v. cava sup.
sinus transversus (rød sonde)
ligamentum arteriosum (gul ring)
n. vagus (grå ring)
n. recurrens (grøn ring)
ramus int. n. laryngei sup. (gul ring)
plexus cervicalis (blå ringe)
n. phrenicus (sort ring)
i scalenerporten ses plexus brachialis og a. subclavia (rød ring)
truncus sympathicus (hvid ring)
ggl. cervicale medium (orange mærke)
gl. thyreoidea (2 blå mærker)
bemærk endvidere lungerne (trukket lateralt), larynx, trachea og oesofagus

“Lille præparat”.
højre del af larynx m.m.
m. thyrohyoideus (blåt mærke)
m. sternothyroideus (rødt mærke)
m. cricothyreoideus (hvidt mærke)
gl. thyreoidea (gult mærke)
a. thyreoidea sup. (rød ring)
v. thyreoidea inf. (blå ring)
v. anonyma sin. (blåt mærke)
v. mammaria int. (grå ring)
m. arytaenoideus transversus (gult mærke)
recessus piriformis (dilateret (hvid sonde)
gaster laryngis (dilateret) (orange sonde)

Placering

skab 26

Emner

 • Knogler apertura thoracis inferior II, III
 • Knogler cavitas thoracis I, II, III
 • Knogler corpus costae II, III
 • Knogler ribbenskurvatur
 • Knogler thorax
 • Muskler diaphragma
 • Muskler inscriptio tendinea
 • Muskler linea alba abdominis
 • Muskler m. longus capitis
 • Muskler m. longus colli
 • Muskler mm. scaleni
 • Muskler m. scalenus anterior
 • Muskler m. scalenus medius
 • Muskler m. transversus abdominis
 • Muskler scalenerporten
 • Perifere nerver N. phrenicus
 • Karsystem Arcus aortae
 • Karsystem A. subclavia
 • Karsystem A. transversa colli
 • Karsystem Sinus transversus
 • Karsystem Truncus brachiocephalicus
 • Karsystem V. thyreoidea inferior