Ab-1-76 / 33-17

skab 33

Volarsiden.
Muskler.

m. pectoralis major (2 hvide mærker)
m. biceps brachii (hvidt, rødt og hvidt mærke)
aponeurosis m. bicipitis brachii (gul bøjle)
tendo m. bicipitis brachii (grøn bøjle)
m. brachialis (2 gule mærker)
m. pronator teres, caput ulnare (3 sorte mærker)
m. brachiodorsalis (blåt og rødt mærke)
m. extensor carpi radialis longus (grønt og gult mærke) (ses på musklens dybe flade)
m. extensor carpi radialis brevis (rødt og hvidt mærke)
m. supinator (grønt og hvidt mærke)
m. flexor digitorum superficialis (blå bøjle)
m. flexor pollicis longus (fra epicondylus med.) (orange mærke)
m. flexor pollicis longus (orange og grønt mærke)
m. flexor digitorum profundus (2 blå mærker)
m. pronator quadratus (2 røde mærker)
m. flexor carpi ulnaris (rødt og sort mærke)
membrana interossea antebrachii (gult mærke)
caput longum m. tricipitis brachii (blåt og grønt mærke)
caput laterale m. tricipitis brachii (hvidt og grønt mærke)
caput mediale m. tricipitis brachii (hvidt og rødt mærke)
m. latissimus dorsi (2 sorte mærker)

Kar og nerver i axillen.
n. ulnaris (gul ring)
n. radialis (blå ring)
n. medianus (sort ring
a. brachialis (rød sonde)
v. brachialis (grøn sonde)
I spalten mellem caput mediale og caput longum m. tricipitis brachii ses:
caput mediale m. tricipitis brachii (hvidt og rødt mærke)
caput laterale m. tricipitis brachii (hvidt og grønt mærke)
grene fra n. radialis (blå ring på hver gren)
a. collateralis radialis (rød og gul ring)
v. collateralis radialis (blå og gul ring)
Mellem m. biceps og m. triceps ses:
n. ulnaris (2 gule ringe)
n. cutaneus antebrachii medialis (sort, rød og sort ring)
n. medianus (2 sorte ringe)
a. brachialis (2 røde ringe)
a. collateralis ulnaris inf. (rød og grøn ring)
v. basilica (2 blå ringe)
v. brachialis (blå og hvid ring)
I fossa cubiti og på underarmen ses:
r. superficialis n. radialis (sort, hvid og blå ring)
r. profundus n. radialis (blå og hvid ring)
n. medianus efter perforationen af m. pronator teres (2 sorte ringe)

Placering

skab 33

Emner

  • Muskler m. biceps brachii
  • Muskler m. pronator
  • Muskler m. supinator
  • Perifere nerver N. Medianus
  • Perifere nerver N. radialis
  • Karsystem A. brachialis
  • Karsystem A. ulnaris
  • Karsystem V. brachialis