Ab-1-69 / 12-13,14,15,16

skab 12

Fire hjertepræparater, der viser princippet for opklipning i blodstrømmens retning. (Der er ikke gjort forsøg på at anbringe præparaterne i "normalstilling").

I.
opklipning af atrium dxt. begyndes ved v. cava sup. og fortsættes mod v. cava inf. (orange linie). Dernæst fortsættes fra v. cava inf. mod gaster dxt. langs margo dxt. og videre langs margo inf. til incisura apicis cordis (sort linie) Saksen tages ud og anbringes midt på margo inf., hvorefter man klipper mod a. pulmonalis og gennem denne (lysegrøn linie)
Atrium dxt.
ostium (= foramen) v. cavae sup. (brun linie)
ostium (= foramen) v. cavae inf. (rosa linie)
crista terminalis (deler atrium dxt. i sinus venarum cavarum og atrium proprium) (1 knappenål)
tuberculum intervenosum (i foetallivet er den med til at lede blodet fra v. cava sup. direkte ned i gaster dxt.) (rudimentær) (blåt mærke)
valvula v, cavae inf. (leder i foetallivet blodet fra v. cava inf. gennem foramen ovale til atrium sin.) (sort mærke)
fossa ovalis (stort blåt mærke)
limbus fossae ovalis (anulus ovalis) (grønt mærke)
sinus coronarius (blå sonde)
valvula sinus coronarii (gult mærke)
mm. pectinati (2 blå mærker)
bemærk auricula dxt.
Gaster dxt.
ostium atrioventriculare er åbnet, og man ser valva tricuspidalis (= atrioventricularis dextra)
cuspis ant. (1 gult mærke og 1 knappenål)
cuspis post. (2 grønne mærker)
cuspis septalis (2 røde mærker)
chordae tendinese til de forskellige cuspides (røde, gule og grønne ringe)
m. papillaris ant. (knappenål)
trabecula septomarginalis (= tractus moderatorius) (blå ring)
bemærk: trabeculae carneae

II.
Gaster dxt. (conus arteriosus = den arterielle del).
opklipning af conus arteriosus og a. pulmonalis er markeret med lysegrøn linie
crista supraventricularis (stort hvidt mærke)
trabecula septomarginalis (= tractus moderatorius) ses:
ved septum interventriculare (blåt mærke)
ved basis af forreste papillærmuskel (blå ring)

m. papillaris ant. (rødt mærke)
cuspis ant. valvae tricuspidalis (gult mærke)
cuspis post. valvae tricuspidalis (grønt mærke)
chordae tendineae til forskellige cuspides (gul og grøn ring)
valvulae semilunares (= valva trunci pulmonalis) (sorte mærker)

III.
man fortsætter opklipningen, idet vv. pulmonales forbindes, hvorefter man klipper fra atrium sin. mod gaster sin. og videre langs margo obtusus (= sin. = fac. pulmonalis) til apex cordis (rød linie)
Atrium sin.
auricula sin. (stort blåt mærke)
bemærk: de glatte vægge uden særligt relief
ostium atrioventriculare sin. med valva mitralis (= atrioventricularis sin.)
cuspis ant. (mitralens aortaflig) (rødt mærke)
cuspis post. (grønt mærke)
bemærk: sinus coronarius (blå sonde)
Gaster sin.
m. papillaris ant. (blåt mærke)
mm. papillares post. (rødt og grønt mærke)
trabeculae carneae er markeret med blå sonder

IV.
efter opklipning langs margo obtusus (= fac. pulmonalis) til apex cordis (rød linie) drejes saksen, hvorefter man klipper langs sulcus interventricularis ant. og videre gennem aorta, der klippes op (mørkegrøn linie)
m. papillaris ant. (blåt mærke)
mm. papillares posteriores (rødt og grønt mærke)
chorda tendineae (røde ringe)
cuspis ant. valvae mitralis (mitralens aortaflig, der har "blodstrøm" på begge sider
cuspis post. valvae mitralis (grønt mærke)
trabecula carneae (blå sonde)
a. coronaria dxt. (klippet op) (orange sonde)
a. coronaria sin. (begynder bag valvula semilunaris sin.) (rød sonde)
valvulae semiluares (= valva aortae) (sorte mærker)

Placering

skab 12

Emner

 • Muskler mm. papillares
 • Muskler m. papillaris anterior
 • Muskler mm. pectinati
 • Karsystem Atrium dextrum
 • Karsystem Atrium sinistrum
 • Karsystem Chordae tendineae
 • Karsystem Conus arteriosus
 • Karsystem Crista supraventricularis
 • Karsystem Atrium dextrum
 • Karsystem Atrium sinistrum
 • Karsystem Chordae tendineae
 • Karsystem Conus arteriosus
 • Karsystem Crista supraventricularis
 • Karsystem Fossa ovalis
 • Karsystem Limbus fossae ovalis
 • Karsystem Ostium aortae
 • Karsystem Ostium mitrale
 • Karsystem Ostium pulmonale
 • Karsystem Ostium tricuspidale
 • Karsystem Ostium v. cavae inferioris
 • Karsystem Ostium v. cavae superioris
 • Karsystem Trabeculae carneae
 • Karsystem Trabecula septomarginalis
 • Karsystem Tuberculum intervenosum
 • Karsystem Valva mitralis
 • Karsystem Valva tricuspidalis
 • Karsystem Valvulae semilunares
 • Karsystem Ventriculus dexter
 • Karsystem Ventriculus sinister