Ab-1-66 / 38-15

skab 38

Præparatet set forfra.
Axillens vægge (medialvæggen er klappet bagud).

Forvæg.

m. pectoralis major (store røde mærker)
m. pectoralis minor (3 gule mærker)
m. subclavius (2 blå mærker)

Bagvæg.
m. latissimus dorsi (gult mærke)
m. teres major (grønt mærke)
m. subscapularis (blåt mærke)
m. triceps brachii (blåt og hvidt mærke) (ses i dybden lateralt for m. latissimus dorsi)

Medialvæg.
m. serratus ant. (bøjet om) (sort mærke)

Lateralvæg.
m. coracobrachialis (rødt og hvidt mærke)
m. biceps brachii
caput breve (sort og blåt mærke)
caput longum (sort og hvidt mærke)

m. levator scapulae (hvidt mærke)
m. rhomboideus major (2 grå mærker)
m. rhomboideus minor (hvidt og gult mærke)
m. deltoideus (lille rødt og hvidt mærke)
m. omohyoideus, venter inf. (hvidt og blåt mærke)
m. trapezius (2 små gule mærker)
m. supraspinatus (gult og rødt mærke)
lig. transversum scapulae (sort mærke)
lig. coracoclaviculare
lig. conoideum (lille hvidt mærke)
lig. trapezoideum (lille blåt mærke)

lig. coracoacromiale (helt i dybden lateralt for lig. trapezoideum) (lille gult mærke)
n. suprascapularis (til musklerne på bagsiden af scapula) (blå og gul ring)
n. musculocutaneus (rød og hvid ring)
n. axillaris (sort ring)
n. radialis (hvid og blå ring)
n. ulnaris (blå ring)
n. medianus (hvid ring)
n. thoracodorsalis (gul ring)
n. thoracicus longus (sort og grøn ring)
n. subscapularis (2 orange ringe)
a. axillaris (rød sonde)
a. thoracoacromialis (rød og blå ring)
r. pectoralis (rød, hvid og blå ring)
r. acromialis (rød og gul ring)
r. deltoideus (rød og grøn ring)

a. transversa scapulae (2 røde ringe)
a. subscapularis (2 sorte ringe)
a. circumflexa scapulae (rød, blå og rød ring)
a. thoracodorsalis (violet ring)

a. profunda brachii (rød, blå og hvid ring)

Placering

skab 38

15 ny vinkel

Emner

 • Led lig. conoideum
 • Led lig. coracoacromiale
 • Led lig. transversum scapulae
 • Led lig. trapezoideum
 • Muskler m. coracobrachialis
 • Muskler m. subscapularis
 • Perifere nerver N. axillaris
 • Perifere nerver Nn. subscapulares
 • Perifere nerver N. suprascapularis
 • Perifere nerver N. thoracalis longus
 • Perifere nerver N. thoracodorsalis
 • Karsystem A. axillaris
 • Karsystem A. circumflexa scapulae
 • Karsystem A. profunda brachii
 • Karsystem A. subscapularis
 • Karsystem A. thoracoacromialis
 • Karsystem A. thoracodorsalis
 • Karsystem A. transversa scapulae