Ab-1-64 / 38-2(41-3)

skab 38

Pericardium serosum (incl. viscerale blad)
er fjernet.

Set forfra.

Facies sternocostalis.
gaster dexter 2 hvide mærker)
gaster sinister (2 gule mærker)
auricula dextra (hvidt mærke)
auricula sinistra (gult mærke)
truncus pulmonalis (orange bøjle)
aorta ascendens (sort bøjle)
a. coronaria dextra (med marginale gren) (hvid og rød ring)
a. coronaria sinistra, r. interventricularis ant. (sort og rød ring)
v. cordis magna (hvid og blå ring)
bemærk. margo dexter (acutus) svarende til gaster dexter og margo sinister (obtusus)
svarende til gaster sinister

Set bagfra.

Facies diaphragmatica og basis cordis.
gaster sin. (2 gule mærker)
sinus coronarius (2 blå mærker)
a. coronaria dxt., r. interventricularis post. (rød og hvid ring)
v. cordis media (blå og gul ring)
a. coronaria sin., r. circumflexus (blå og rød ring)

Basis.
atrium sin. (gult og rødt mærke)
atrium dxt. (grønt og hvidt mærke)
vv. pulmonales sin. (gule bøjler)
vv. pulmonales dxt. (røde bøjler)
v. cava sup. (hvid bøjle)
v. cava inf. (grøn bøjle

Placering

skab 38

Emner

  • Karsystem A. coronaria dextra
  • Karsystem A. coronaria sinistra
  • Karsystem Auricula dextra
  • Karsystem Auricula dextra
  • Karsystem Facies sternocostalis cordis
  • Karsystem Ramus interventricularis anterior
  • Karsystem Ramus interventricularis posterior
  • Karsystem Sinus coronarius