Ab-1-57 / 51-6

skab 51

Præparatets bagside.
m. arytaenoideus transversus (gult mærke)
m. cricoarytaenoideus post. (grønt mærke)
udspringssenen for oesophagus' længdemuskulatur (blå ring)

Kar og nerver.
a. carotis communis (grå bøjle)
a. carotis int. (sort bøjle)
a. carotis ext. (blå bøjle)
a. lingualis (sort og rød ring)
a. thyreoidea sup. (sort ring)
a. pharyngea ascendens (2 sorte ringe)
a. laryngea inf. (grøn og rød ring)
n. recurrens (rød ring)
grene til oesophagus fra n. recurrens (grønne ringe)
n. laryngeus sup. (små røde ringe)
n. glossopharyngeus (sort ring)
n. laryngeus inf. (lille sort ring)
glomus caroticum (gråt mærke)
tonsilla palatina (hvidt mærke)

Placering

skab 51

Emner

  • Muskler m. cricoarytenoideus posterior
  • Perifere nerver Rami linguales n. glossopharyngei
  • Luftveje Aditus laryngis
  • Luftveje Larynx
  • Luftveje Lig. jugale
  • Karsystem A. laryngea inferior