Ab-1-55 / 25-16

skab 25

Præparatet set oppefra.
diaphragma (afmærket i centrum tendineum) (røde mærker)
bemærk diaphragmakuplernes form, størrelse og højde samt den dybe sulcus phrenicocostalis
mm. subcostales (gule mærker)
membrana intercostalis int. (grønne mærker)
pericardium (grå bøjler)
lig. sternopericardiacum inf. (grøn bøjle)
pleura mediastinalis (rosa bøjle)
nn. intercostales (sorte ringe)
aa. intercostales (røde ringe)
vv. intercostales (blå ringe)
bemærk indmundingen af v. hemiazygos i v. azygos (ikke markeret, ses bag ductus thoracicus)
truncus sympathicus (grøn og orange ring)
nn. splanchnici majores (NB: ligger medialt for truncus sympaticus) (grønne ringe)
ductus thoracicus (gul ring)
a. musculophrenica dxt. og sin. (rød og hvid ring)
v. musculophrenica dxt. og sin. (blå og hvid ring)
n. phrenicus sin. (perforerer svarende til apex cordis) (sort ring)
n. phrenicus dxt. (perforerer svarende til foramen v. cavae) (sorte ringe)

Placering

skab 25

Emner

 • Led lig. sternopericardiacum inf.
 • Led membrana intercostalis int.
 • Muskler centrum tendineum
 • Muskler diaphragma
 • Muskler mm. subcostales
 • Perifere nerver Nn. intercostales
 • Perifere nerver Nn. splanchnici
 • Perifere nerver Nn. splanchnicus major
 • Luftveje Pleura
 • Luftveje Pleura mediastinalis
 • Luftveje Sulcus phrenicocostalis
 • Karsystem A. intercostalis
 • Karsystem A. musculophrenica dxt. et sin.
 • Karsystem Ductus thoracicus
 • Karsystem V. axygos
 • Karsystem V. hemiazygos
 • Karsystem Vv. intercostales
 • Karsystem V. musculophrenica