Ab-1-3 / 28-8

skab 28

Bemærk: præparatet kan ses fra to sider.

Præparatet set lateralt fra.

n. recurrens (grå ring)
a. thyreoidea inf. (rød ring)
v. thyreoidea inf. (blå ring)
a. thyreoidea sup. (gul ring)
v. thyreoidea sup. (brun ring)
n. laryngeus sup. (ramus int.) (grøn ring)
m. constrictor pharyngis inf. (blåt mærke)
bemærk: gl. thyreoideas beliggenhed i forhold til oesofagus og trachea
m. thyrohyoideus (rødt mærke)
m. sternothyroideus (grønt mærke)

Præparatet set oppefra.
rød sonde i recessus piriformis sin.
bemærk:
papillae fungiformes
papillae filiformes
papillae vallatae
folia linguae
slimhinden på dorsum linguae, pars postsulcalis s.pars posterior (tungebælge)
plicae glossoepiglotticae (laterales og mediana)
vallecula epiglottica
plicae aryepiglotticae med tubercula cuneiformia og corniculata
plicae vocales
plicae ventriculares
en rest af arcus glossopalatinus dxt. ses
bemærk: oedem omkring aditus laryngis

Placering

skab 28

8 ny vinkel

Emner

  • Fordøjelseskanalen Plica glossoepiglottica lateralis
  • Fordøjelseskanalen Plica glossoepiglottica medians
  • Karsystem A. laryngea inferior