Ab-1-29 / 29-17/34-19

skab 29

[Tilbage]

Brachium (dist. del), antebrachium og manus dxt.
Volarfladen af den distale del af brachium og antebrachium.

n. ulnaris (grøn ring)
bemærk nervens beliggenhed i forhold til epicondylus med. humeri ("elektrisk stød i albuen")
n. medianus (gul ring)
bemærk her forløbet mellem de to udspringshoveder af m. pronator teres samt det videre forløb under senebuen dannet af m. flexor digitorum sublimis. endvidere ses nerven forløbe superficielt lige proximalt for lig. carpi volare. Derfor stor risiko for overskæring ved læsioner af håndleddet, f.eks. ved forsøg på overskæring af a. radialis i selvmordsøjemed
r. superficialis n. radialis (sort ring)
a. brachialis (1 rød ring)
a. ulnaris (hvid ring)
i modsætning til n. medianus går denne struktur profundt for m. pronator teres
a. radialis (2 røde ringe)
bemærk dens superficielle forløb nedadtil umiddelbart lateralt for senen af m. flexor carpi radialis (pulsundersøgelse)

(en smal fasciebræmme er bevaret proximalt på præparatet)
m. biceps brachii (stort sort mærke)
N.B.: et ca. 2 cm langt stykke af senen er fjernet
m. brachialis (2 store lysegrønne mærker)
fælles udspringshoved for caput humerale af m. pronator teres, m. flexor carpi radialis og m. palmaris longus (2 røde mærker)
m. pronator teres
caput humerale (segment er fjernet) (1 gult mærke)
caput ulnare (2 gule mærker)

m. flexor carpi radialis (blåt mærke)
m. flexor digitorum sublimis
caput humero-ulnare (1 orange mærke)
caput radiale (2 orange mærker)

bemærk senebuen, under hvilken n. medianus går
m. supinator (små grønne mærker)
N.B.: perforation af r. profundus n. radialis
på den superficielle flade af m. flexor digitorum sublimis ses en fure, fremkaldt af m. palmaris
longus, der er fjernet bortset fra udspringshovedet
radialisgruppen:
m. brachioradialis (blåt mærke)
m. extensor carpi radialis longus (2 blå mærker)
m. extensor carpi radialis brevis (stort gult mærke, bag a. radialis)

Volarfladen af manus.
lig. carpi volare (2 store sorte mærker)
n. ulnaris
r. superficialis (3 grå ringe)
r. profundus (2 grå ringe)

nn. digitales volares communes (enkelte gule ringe)
nn. digitales volares proprii (dobbelte gule ringe)
rr. musculares n. mediani (blå ringe)
N.B.: risiko for overskæring ved f.eks. incision
a. ulnaris (hvid ring), krydser lig. carpi transversum (ikke markeret)
aa. digitales volares communes (enkelte røde ringe)
aa. digitales volares propriae (dobbelte røde ringe)
senen af m. flexor digitorum sublimis (grøn ring)
senen af m. flexor digitorum profundus (2 grønne ringe)
bemærk perforationen af sublimissenen samt denne senes insertion på volarfladen af phalanx 2 og profundussenens insertion på yderste phalanx
bemærk den opklippede og udadbøjede vagina fibrosa på 2. finger. Intakt vagina fibrosa ses på 3. finger
på 4. finger er senerne trukket til side og man ser:
senekrøs (vincula tendin.) (sorte V)
thenar (rødt mærke)
hypothenar (gult mærke)
mm. lumbricales (grønne mærker)
m. adductor pollicis (blåt mærke)
m. interosseus dorsalis I (orange mærke)

Dorsalfladen af den nederste del af brachium og antebrachium.
r. dorsalis manus n. ulnaris (grå ring)
m. triceps brachii (store orange mærker)
m. anconaeus (stort gult mærke)
denne muskel samt m. brachioradialis tager i modsætning til alle andre overfladiske underarmsmuskler ikke udspring fra fascia antebrachii
Dorsalfladen af manus.
lig. carpi dorsale (stort orange mærke)
mellem ligamentet, der er en fascieforstærkning, og underliggende knogler findes osteofibrøse kanaler (eller loger), der her kaldes kulisser (i alt 6, der nummereres fra radialsiden). Kulisserne (farvede tråde) passeres af extensormusklernes sener, der er omgivet af seneskeder
I. kulisse (blå tråd) rummer senerne af m.
abductor pollicis longus og m. extensor pollicis brevis
II. kulisse (sort-hvid tråd) rummer senerne af m. abductor pollicis longus og m. extensor pollicis brevis
III. kulisse (grøn tråd), også kaldet "skråkulissen", rummer senen af m. extensor pollicis longus
IV. kulisse (brun tråd) rummer senerne af m. extensor digitorum communis samt senen af m. extensor indicis proprius
V. kulisse (hvid tråd) rummer senen af m. extensor digiti minimi
VI. kulisse (sort tråd) rummer senen af m. extensor carpi ulnaris
nn. digitales dorsales (enkelte gule ringe)
i "tabatieren", der begrænses af senerne af m. extensor pollicis brevis og longus og proximalt af lig. carpi dorsale ses:
a. radialis (2 røde ringe) samt dens venae comitantes
ved det store røde mærke perforerer a. radialis
I. interstits og går ind i dybe del af vola manus
m. interosseus I (orange mærke)
junctura intertendinea (sort ring)
bemærk de "trekantede" extensoraponeuroser på fingrene
rød tråd placeret under 3. fingers aponeurose
aponeurosen insererer sig med 3 snipper:
1 midterste distalt på phalanx II og
2 laterale snipper (grønne ringe på 4. finger) på phalanx III


Placering

skab 29

17 ny vinkel

Emner

  • Muskler fascia antebrachii
  • Muskler m. pronator
  • Perifere nerver N. Medianus
  • Perifere nerver N. ulnaris
  • Karsystem A. radialis