Ab-1-19 / 12-9

skab 12

4 hjertepræparater (I - IV fra venstre mod højre) viser forkamre og hjertekamre i den rækkefølge, i hvilken de undersøges ved "opklipning" under sektion. Bemærk: den rigelige fedtaflejring (I og II).

I Atrium dextrum ostium atrioventriculare og gaster dexter.
Atrium dextrum:
crista terminalis (2 grønne mærker nær blå ring)
v. cava sup. (1 blå ring)
tuberculum intervenosum (rødt mærke)
v. cava inf. (dobbelt blå ring)
valvula v. cavae inf. (grønt mærke)
sinus ceronarius (under grønt mærke)
fossa ovalis (1 gult mærke)
limbus fossae ovalis (2 gule mærker)
Ostium atrioventriculare:
(ostium er spaltet mellem cuspis ant. og cuspis post.)
Gaster dexter:
crista supraventricularis (blåt mærke)
tractus moderatorius (2 blå mærker)
blå sonde fra atrium dextrum gennem gaster til a. pulmonalis viser højre hjertekammers U-form
bemærk iøvrigt:
margo acutus (gul linie)
auricula dextra (rødt mærke)
auricula sinistra (2 blå mærker)
aorta (2 røde mærker)


II Gaster dexter:
crista supraventricularis (blåt mærke)
blå sonde fra atrium dxt. gennem gaster til a. pulmonalis
Ostium pulmonale (valvula semilunaris ant. er skåret væk)
bemærk iøvrigt:
aorta (2 røde mærker)
auricula dextra (rødt mærke)


III Atrium sinistrum og ostium atrioventriculare sinistrum:
Atrium sinistrum:
auricula sinistra (gul sonde)
Ostium atrioventriculare sinistrum (mitrale):
cuspis ant. ("mitralens aortaflig") (gult mærke)
Gaster sinister:
m. papillaris ant. (grønt mærke)
m. papillaris post. (rødt mærke)
rød sonde fra gaster til aorta
bemærk iøvrigt:
a. pulmonalis (blåt mærke)
sinus coronarius (blå sonde)


IV Gaster sinister og ostium aortae:
m. papillaris ant. (grønt mærke)
m. papillaris post. (rødt mærke)
cuspis ant. valvulae mitralis ("mitralens aortaflig") (gult mærke)
i ostium aortae ses a. coronaria dextra (rød sonde)
rød sonde fra atrium sin. gennem gaster til aorta
bemærk iøvrigt:
margo obtusus (grøn linie)
a. pulmonalis (blåt mærke)


Placering

skab 12

Emner

 • Karsystem Atrium dextrum
 • Karsystem Atrium sinistrum
 • Karsystem Conus arteriosus
 • Karsystem Crista supraventricularis
 • Karsystem Atrium dextrum
 • Karsystem Atrium sinistrum
 • Karsystem Conus arteriosus
 • Karsystem Crista supraventricularis
 • Karsystem Limbus fossae ovalis
 • Karsystem Ostium aortae
 • Karsystem Trabecula septomarginalis
 • Karsystem Tuberculum intervenosum
 • Karsystem Ventriculus dexter