Ab-1-18 / Fritstående

bord 1

Fritstående Thorax og nederste del af halsen

Forsiden:
m. longus capitis (orange mærke)
m. longus colli (grønt mærke)
m. scalenus ant. (gut mærke)
m. scalenus med. (rødt mærke)
m. pectoralis major (blåt mærke)
mm. intercostales int. (gule mærker)
m. rectus abdominis (grønt mærke)
m. obliquus ext. abdominis (orange mærke)
pericardium (rødt mærke)
a. anonyma (grøn ring)
a. carotis communis (hvid ring)
a. subclavia (rød ring) (den røde sonde forbinder de to dele af a. subclavia sin.)
a. vertebralis (grøn ring)
a. mammaria int. (grå ring)
truncus thyreocervicalis (brun ring)
a. transversa colli (sort ring)
plexus brachialis (gule ringe)

Mediastinum set fra venstre:
pericardium (rødt mærke)
a. mammaria int. (grå ring)
v. mammaria int. (2 blå ringe)
v. anonyma sin. (blå ring)
v. intercostalis sup. sin. (grøn ring)
n. phrenicus (gul ring) (trukket frem)
n. vagus (sort ring)
n. recurrens sin. (brun ring)
bronchus sin. (hvid ring)
r. sin. a. pulmonalis (rød ring)
vv. pulmonales sin. (blå ring)
aorta thoracalis (rød ring)
aa. intercostales (røde ringe)
vv. intercostales (blå ringe)
truncus sympathicus (grå ringe)
ggl. stellatum (rødt mærke)
rr. communicantes (gule ringe)
nn. intercostales (brune ringe)
oesofagus (hvid ring)
trachea (sort-hvid ring)

Placering

bord 1

18 ny vinkel

Emner

 • Knogler costa I, II, III
 • Perifere nerver Ganglion stellatum
 • Perifere nerver Nn. intercostales
 • Perifere nerver N. phrenicus
 • Perifere nerver Rami communicantes
 • Perifere nerver Rami interganglionares
 • Perifere nerver Thoracalnerver
 • Karsystem A. intercostalis
 • Karsystem A. subclavia
 • Karsystem A. thoracica interna
 • Karsystem A. vertebralis
 • Karsystem V. brachiocephalica (= v. anonyma)