Aa-2-99 / 33-12

skab 33

Lateralsiden.
m. rectus lat. (klappet op) (grønt mærke)
m. rectus inf. (sort mærke)
m. obliquus inf. (nær insertion) (blåt mærke)
n. abducens (orange ring)
n. maxillaris (hvid ring)
r. alveolaris sup. post. (blå ring)
n zygomaticus (lille rød og blå ring)
n. lacrimalis (brun og rosa ring)
anastomose mellem n. zygomaticus og n. lacrimales (lille rød ring)
n. oculomotorius, r. inf. (sort og grøn ring)
n. oculomotorius, rr. musculares (små sorte ringe)
nn. ciliares breves (små grønne ringe)
a. maxillaris (rød sonde)
a. infraorbitalis (rød ring)
a. ophthalmica (r. inf.) (arterien er her delt i 2) (gul og rød ring)
a. lacrimalis (gul og orange ring)
aa. ciliares post. (gule ringe)
v. ophthalmica sup. (blå ring)
ggl. pterygopalatinum (gråt mærke)
bemærk lagdelingen i reg. temporalis:
cutis
subcutis
galea aponeurotica (fortsætter i venter frontalis)
subgalealt bindevæv
ydre blad af fascia temporalis (grønt mærke)
interfascielt fedt
indre blad af fascia temporalis (rødt mærke)
m. temporalis' superficielle del
m. temporalis' dybe del
periost
knogle


Placering

skab 33

Emner

  • Karsystem Aa. ciliares posteriores