Aa-2-9 / 23-21

skab 23

Lateralsiden.
m. splenius capitis (gult mærke)
m. splenius cervicis (nedenfor)
m. levator scapulae (grønt mærke)
m. sternocleidomastoideus (blåt mærke)
mm. prævertebrales (orange mærke)
m. digastricus, venter post. (trukket bagud) (grønt mærke)
m. stylohyoideus (hvid ring)
m. stylopharyngeus (rødt mærke)
m. styloglossus (blåt mærke)
m. hyoglossus (gult mærke)
m. geniohyoideus (gul ring)
m. mylohyoideus (grønt mærke)
m sternohyoideus (blåt mærke)
m. thyrohyoideus (rødt mærke)
m. constrictor pharyngis inf. (grønt mærke)
m. constrictor pharyngis sup. (orange mærke)
m. buccinator (rødt mærke)
m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (rødt mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved) ( grønt mærke)
m. tensor veli palatini (rødt mærke)
m. levator veli palatini (grønt mærke under m. tensor veli palatini)
m. levator labii sup. (gult mærke), bemærk størrelse
bemærk m. levator anguli oris
m. longitudinalis inf. linguae (grønt mærke)
a. carotis communis (rød ring) (hullet under ringen er et kunstprodukt)
a. carotis int. (2 røde ringe)
a. carotis ext. (gul ring)
a. thyroidea sup. (nederste grå ring)
a. lingualis (grå ring)
a. facialis (brun ring)
a. meningea media (rød ring)
a. palatina ascendens (gul ring)
a. occipitalis (grøn ring)
a. pharyngea ascendens (grå ring)
a. maxillaris (grøn ring)
bemærk a. alveolaris sup. post.
v. jugularis int. (blå ring)
plexus infraorbitalis (brun ring)
n. mandibularis (blåt mærke)
n. auriculotemporalis (hvid ring)
n. lingualis (blå ring)
n. alveolaris inf. ses bagved n. lingualis
ggl. submandibulare (blåt mærke)
n. facialis (sort ring)
n. glossopharyngeus (blå ring)
n. vagus (hvide ringe)
n. laryngeus sup. (sort ring)
n. accessorius (r. externus) (grå ring)
plexus cervicalis (brune ringe)
truncus sympathicus (sort ring)
ggl. cervicale sup. (rødt mærke)
rr. laryngopharyngei (rød ring)
gl. sublingualis (blåt mærke)
ductus submamdibularis (hvid ring)
processus mylohyoideus af gl. submandibularis (rødt mærke)
ductus parotideus (rød ring)
bemærk endvidere ledfladen af os temporale
Orbita.
m. rectus sup. (gult mærke)
m. obliquus sup. (sort-hvid ring)
m. rectus med. (rødt mærke)
m. rectus inf. (blåt mærke)
a. ophthalmica (gul ring)
n. opticus (grønt mærke)
bemærk dura mater omkring n. opticus
n. oculomotorius (r. inf.) (brune ringe)
n. trochlearis (rød ring)
n. frontalis (grøn ring)
ramus frontalis (hvid ring)
n. supraorbitalis (grå ring)
n. nasociliaris (grå ring)
n. lacrimalis (blå ring)
nær gl. lacrimalis ses kar og nerver samlet markeret med gul ring
n. abducens (hvid ring)
n. infraorbitalis (rødt mærke) (periorbita er fjernet på dette sted)
ductus nasolacrimalis (grå sonde)
gl. lacrimalis (grønt mærke)

Placering

skab 23

Emner

  • Karsystem A. occipitalis
  • Karsystem A. palatina ascendens