Aa-2-88 / 24-17

skab 24

Lateralsiden.
Muskler.

m. orbicularis oculi (sorte mærker)
m. levator labii sup. (blå mærker)
m. nasalis, pars transversa (gult mærke)
m. zygomaticus major major major (grønt mærke)
m. depressor anguli oris (2 grønne mærker)
m. depressor labii inf. (hvidt mærke)
m. buccinator (gråt mærke)
m. levator anguli oris (blå bøjle)
m. masseter (sort mærke)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (2 gule mærker)
m. pterygoideus lat., øvre hoved (hvidt mærke)
m. temporalis (rødt mærke)
temporalissenen (blåt mærke)
fascia temporalis, prof. blad (sort mærke)
fascia temporalis, superfic. blad (grønt mærke)
galea aponeurotica (lyseblåt mærke)
m. digastricus, venter ant. (blåt mærke)
m. digastricus, venter post. (2 blå mærker)
m. mylohyoideus (grønt og gult mærke)
m. hyoglossus (rødt mærke)
m. thyrohyoideus (grønt mærke)
m. sternothyroideus (2 blå mærker)
m. sternohyoideus (gult mærke)
m. omohyoideus (gråt mærke)
pars thyropharyngea (hvidt mærke)
m. sternocleidomastoideus (gule mærker)
m. trapezius (grønt mærke)
m. splenius capitis (blåt mærke
venter occipitalis (hvidt mærke)
Nerver.
plexus infraorbitalis (sort ring)
n. mandibularis blåt mærke)
n. lingualis (gule og violette ringe)
n. alveolaris inf. (hvide ringe)
n. auriculotemporalis (røde ringe)
chorda tympani (grønne ringe)
n. mylohyoideus (grøn og orange ring)
anastomose mellem n. facialis og n. auriculotemporalis (orange ring)
n. facialis (gul ring)
r. digastricus fra n. facialis (lyserød ring)
n. buccalis (røde ringe)
n. pterygoideus med. (sort ring)
n. massetericus (2 orange ringe)
n. temporalis prof. ant. (orange ring)
n. temporalis prof. med. (grøn ring)
n. temporalis prof. post. (blå ring)
n. hypoglossus (hvide ringe)
n. sublingualis (grøn ring)
n. accessorius (sort ring)
r. ant. n. cervicalis III (violet ring)
r. descendens n. hypoglossi (blå ring)
n. cervicalis descendens (2 blå ringe)
n. laryngeus sup. (rød og grøn ring)
r. ext. af n. laryngeus sup. (orange ring)
r. caroticus (grøn ring)
rr. alveolares sup. post. (grøn ring)
n. auricularis magnus (blå ring)
n. occipitalis minor (grøn ring)
n. occipitalis major (gul ring)
n. occipitalis tertius (orange ring)
Endvidere ses:
ggl. submandibulare (gult mærke)
grene til og fra ggl. submandibulare (lyserøde ringe)
rr. glandulares (grønne ringe)
Kar.
a. carotis communis (hvidt mærke)
a. thyroidea sup. (hvid ring)
a. lingualis (rød ring)
a. facialis (hvid og violet ring)
a. occipitalis (gule og røde ringe)
a. maxillaris (blå ring)
a. temporalis superficialis (2 gule ringe)
a. meningea media (violet ring)
a. alveolaris inf. (rød og grøn ring)
r. gingivalis (der her erstatter a. buccalis) (rød og sort ring)
a. temporalis profunda ant. (hvid ring)
a. sublingualis (sort ring)
v. facialis ant. (blå ringe)
v. profunda faciei (sort og orange ring)
Bemærk endvidere:
ductus submandibularis (orange ring)
gl. sublingualis (rødt mærke)
ductus parotideus (rød ring)
lig. sphenomandibulare (sorte ringe)

Placering

skab 24

lateralside

Emner

 • Muskler m. temporoparietalis
 • Perifere nerver Ganglion submandibulare (= ganglion submaxillare)
 • Perifere nerver N. hypoglossus
 • Perifere nerver N. lingualis
 • Perifere nerver N. temporalis profundus anterior
 • Perifere nerver N. temporalis profundus medius
 • Perifere nerver N. temporalis profundus posterior
 • Perifere nerver Parasympatiske rod til ganglion submandibulare (radix parasympatica ganglii submandibularis)
 • Perifere nerver Rami glandulares fra ganglion submandibulare
 • Perifere nerver Sensitive rod til ganglion submandibulare (radix sensitive ganglii submandibularis)
 • Karsystem A. temporalis superficialis
 • Karsystem Ramus profundus v. facialis anterior