Aa-2-87 / 16-6

skab 16

Præparatet set bagfra.


Muskler.

m. occipitofrontalis sin., venter frontalis (sort mærke)
m. corrugator supercilii sin. (grønt mærke)
m. orbicularis oculi
pars orbitalis sin. (gult mærke)
pars palpebralis inf. (grønt mærke)
pars lacrimalis (rødt mærke)

m. obliquus sup. (gråt mærke)
m. obliquus inf. (hvidt mærke)
m. rectus sup. dxt. (rødt mærke)
m. rectus med. dxt. (gult mærke)
m. rectus inf. dxt. (grønt mærke)
m. rectus lat. dxt. (sort mærke)
m. levator palpebrae sup. sin
tarsale tilheftning (blå bøjle)
cutane tilheftning (rød bøjle)

m. temporalis (gult mærke)
m. zygomaticus major major najor (grønt mærke)
m. levator anguli oris dxt. (rødt mærke)
m. masseter (blåt mærke)
m. buccinator sin. (2 hvide mærker)
m. risorius dxt. (hvidt mærke)
m. genioglossus sin. (gult mærke)
m. geniohyoideus sin. (grønt mærke)
m. mylohyoideus (rød bøjle)
m. digastricus sin., venter ant. (hvidt mærke)
Nerver.
bulbus olfactorius (rødt mærke)
n. supratrochlearis sin. (hvid ring)
n. supraorbitalis og r. frontalis sin. (gul ring)
n. frontalis dxt. (sort ring)
n. lacrimalis (rød og grøn ring)
n. trochlearis sin. (sort ring)
n. ethmoidalis ant. (grøn ring)
n. infratrochlearis sin. (rød ring)
n. zygomaticus (lat. i orbitas bund) (rød og hvid ring)
n. oculomotorius, r. inf. (orange ring)
nn. ciliares longi og breves dxt. (sorte ringe)
n infraorbitalis sin. (sort ring)
rr. palpebrales inf. sin. (gule ringe)
rr. alveolares sup. ant. (rød ring)
r. alveolaris sup. medius (grøn ring)

n. palatinus major sin. (grå ring)
n. buccalis dxt. (orange ring)
n. mentalis sin. (hvid ring)
Arterier.
a. ophthalmica dxt. (rød ring)
a. infraorbitalis sin. (blå ring)
a. palatina major sin. (rød ring)
a. facialis dxt. (hvid ring)
a. labialis sup. (gule ringe)
a. labialis inf. (blå ringe)
a. submentalis (rød ring)
Vener.
v. facialis ant. dxt. (blå sonde i lumen) (sort ring)
v. profunda faciei dxt. (gul ring)
Bemærk:
trochlea sin. (lysegrønt mærke)
tarsus sup. sin. (blåt mærke)
tarsus inf. sin. (sort mærke)
fascia temporalis sin., superficielle blad (blå bøjle)
fascia temporalis sin., prof. blad (brun bøjle)
fedt mellem fasciebladene (sort mærke)
gl. parotidea accessoria dxt. (sort mærke)
ductus parotideus (rød sonde)
nodus lymphaticus submandibularis ved afgangen af a. submentalis

Placering

skab 16

Emner

  • Muskler m. genioglossus
  • Muskler m. geniohyoideus
  • Perifere nerver N. mentalis
  • Perifere nerver Ramus alveolaris superior medius
  • Perifere nerver Rami labiales inferiores
  • Fordøjelseskanalen gl. parotidea accessoris
  • Fordøjelseskanalen Papilla salivalis superior
  • Karsystem A. labialis inferior
  • Karsystem A. labialis superior