Aa-2-80 / 23-4

skab 23

Præparatets lateralside.
Kar.

de fleste arterier er afmærket med 2 ringe, hvoraf den ene altid er rød
a. carotis com. (rød bøjle)
a. carotis int. (rød og hvid bøjle)
a. carotis ext. (rød og grå bøjle)
a. thyroidea sup. (rød ring)
a. lingualis (afgår sammen med a. maxillaris ext.) (rød og blå ring)
r. hyoideus (lille rød og hvid ring)
a. facialis (mærket ved afgangen (fælles afgang med a. lingualis) og ved basis mandibulae) (rød og hvid ring)
a. submentalis (blå og rød og hvid ring)
a. labialis inf. (rød og grøn ring)
a. labialis sup. (dobbelt ) (rød og blå ring)
a. angularis (rød og sort ring)
a. occipitalis (markeret ved m. digastricus nedre kant og nær linea nuchalis) (2 røde ringe)
a. auricularis post. (rød og gul ring)
a. stylomastoidea (2 små røde ringe)
a. vertebralis (røde bøjler)
a. temporalis superfic. (rød og gul og rød ring)
a. transversa faciei (ved collum mandib.) (rød ring)
a. temporalis media (orange og rød og orange ring)
a. auricularis ant. (rød og orange ring)
r. frontalis (rød og gul ring)
r. parietalis (rød og blå ring)
a. maxillaris (nær fossa pterygopalatina) (2 røde ringe), arterien følger m. pterygoideus lat.'s mediale side
a. temporalis prof. ant. (rød og gul ring)
a. temporalis prof. post. (rød og violet ring)
a. alveolaris sup. post. med en gren til m. buccinator (rød ring)
a. alveolaris inf. (rød og hvid ring)
a. mentalis (orange og rød og orange ring)
a. infraorbitalis (grøn og rød og grøn ring)
Nerver.
n. vagus (hvid ring)
n. accessorius (blå ring) (nerven er rettet bagud)
n. laryngeus sup. (violet ring)
n hyoglossus (blå ring, under venter post. m. digastricus)
r. thyrohyoideus (lille sort ring)
r. descendens n. hypoglossi (lille blå ring)
n. cervicalis descendens (3 orange ringe)
bemærk ansa hypoglossi
truncus sympathicus (lille grøn ring)
ggl. cervicale sup. (blåt mærke)
plexus cervicalis (gule ringe)
n. auricularis magnus (2 orange ringe)
n. occipitalis minor (1 orange ring)
n. occipitalis major (markeret 2 steder) (hvid ring)
n. facialis (blå ring, bag r. mandibulae)
r. stylohyoideus (hvid ring ses bag blå ring)
n. auriculotemporalis (lille blå ring, nær kæbeleddet)
n. lingualis (gul ring)
n. alveolaris inf. (2 gule ringe)
n. temporalis prof. post. (lille grøn ring over øvre hoved af m. pterygoideus lat.)
plexus infraorbitalis (blå ring)
n. mentalis (hvid ring)
Muskler.
venter occipitalis (gult mærke)
m. splenius capitis (rødt mærke)
m. trapezius (grønt mærke)
m. sternocleidomastoideus (sort mærke)
m. digastricus, venter post. (gult mærke)
m. stylohyoideus (rødt mærke, nær tilheftningen)
m. thyrohyoideus (gult mærke)
m. omohyoideus (rødt mærke)
m. sternohyoideus (blåt mærke)
m. digastricus, venter ant. (2 grå mærker)
m. masseter (1 gråt mærke)
m. temporalis (sort mærke)
m. pterygoideus lat., øvre hoved (rødt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (blåt mærke)
m. pterygoideus med. (gult mærke)
m. buccinator (hvidt mærke)
m. risorius (2 gule mærker)
m. depressor anguli oris (2 røde mærker)
m. mentalis (2 grønne mærker)
m. levator anguli oris (rødt og blåt mærke)
m. zygomaticus major major major (sort mærke)
m. orbicularis oculi (2 grå mærker)
Iøvrigt ses:
fascia temporalis, ydre blad (hvid bøjle)
fascia temporalis, indre blad (grå bøjle)
ductus parotideus (hvid ring)
cartilago triangularis (rødt mærke)
cartilago alaris major (gult mærke)
gl. submandibularis (2 gule mærker)

Placering

skab 23

lateralside

Emner

  • Muskler m. risorius
  • Perifere nerver Ansa hypoglossi (= ansa cervicalis)
  • Perifere nerver N. auricularis magnus
  • Perifere nerver N. cervicalis descendens
  • Perifere nerver N. occipitalis minor
  • Perifere nerver Plexus cervicalis
  • Perifere nerver Ramus descendens n. hypoglossi
  • Luftveje Ala nasi
  • Karsystem A. temporalis media
  • Karsystem R. auricularis anterior (a. temporalis superficialis)