Aa-2-8 / 31-7

skab 31

Fossa infratemporalis og ansigtet.
Lateralsiden:

m. pterygoideus med. (blåt mærke)
m. pterygoideus lat.:
øvre hoved (grønt mærke)
nedre hoved (gult mærke)
bemærk tilhæftningen i kæbeledskapslen og på collum mandibulae

m. buccinator (grønt mærke)
m. sternocleidomastoideus (blåt mærke)
m. masseter, tilhæftning (gult mærke)
m. depresor anguli oris (gult mærke)
m. levator anguli oris (blåt mærke)
m. zygomaticus major major minor (gult mærke)
m. orbicularis oculi (blåt mærke)
m. auricularis post. (grønt mærke)
m. transversus auriculae (blåt mærke) (øvre halvdel fjernet)
a. maxillaris (grå ring)
a. facialis (sort ring)
a. alveolaris inf. (brun ring)
a. temporalis profunda (rød ring) (afvigende forløb)
a. temporalis superficialis (sort ring)
a. frontalis (rødt mærke)
v. temporalis superficialis (blå sonde)
n. alveolaris inf. (gul ring)
n. lingualis (sort ring)
n. buccalis (grøn ring)
n. infraorbitalis med plexus (grøn ring)
n. auricularis magnus (sort ring)
n. auriculotemporalis (grå ring)
n. supraorbitalis (hvid ring)
r. frontalis (gul ring)
n. facialis med ramus marginalis mandibulae (hvid ring)
n. hypoglossus (brun ring)
ductus parotideus (brun ring)
gl. molares (rødt mærke)
gl. submandibularis (blåt mærke)
gl. parotidea (orange mærke)
tarsus sup. (rødt mærke)

Placering

skab 31

Emner

  • Muskler m. transversus auriculae
  • Fordøjelseskanalen gl. molaris
  • Karsystem A. frontalis