Aa-2-7 / 38-13

skab 38

Ansigt.
m. levator labii sup. alaeque nasi (orange mærke)
m. levator labii superioris (blåt mærke)
m. zygomaticus major major minor (rødt mærke)
m. zygomaticus major major major (gult mærke)
m. depressor anguli oris (gult mærke)
m. levator anguli oris (grønt mærke)
m. buccinator (blåt mærke)
senen af m. obliquus sup. (brun ring)
tarsus sup. og inf. (gult mærke)
septum orbitale (blåt mærke)
gl. lacrimalis (orange mærke)
gll. molares (gult mærke)
ductus parotideus (brun ring)
a. facialis (gul ring)
n. buccalis (grå ring)

Lateralsiden.
pars buccopharyngea (blåt mærke)
m. stylopharyngeus (orange mærke)
m. styloglossus (gult mærke)
m. stylohyoideus (grønt mærke)
m. digastricus, venter post. (blåt mærke)
n. vagus (brun ring)
n. hypoglossus (sort ring)
n. massetericus (grøn ring)
n. mandibularis (hvid ring)
n. lingualis (gul ring)
n. alveolaris inf. (blå ring)
n. mylohyoideus (grå ring)
n. facialis (grå ring)
n. accessorius (r. externus) (rød ring)
n. laryngeus sup. (hvid ring)
n. recurrens (under a. subclavia) (grå ring)
n. phrenicus (gul ring)
chorda tympani (sort ring)
ansa hypoglossi (grå ring)
ansa subclavia (blå ring)
truncus sympathicus (bag n. vagus) (grøn ring)
plexus cervicalis (2 røde mærker)
a. carotis communis (sort-hvid ring)
a. carotis int. (rød ring)
a. carotis ext. (brun ring)
a. meningea media (grøn ring) (afgår meget sent fra a. max. int.)
a. maxillaris (grå ring) (har et afvigende forløb helt medialt for n. mandibularis)
a. alveolaris inf. (rød ring)
a. temporalis superficialis (gul ring)
a. palatina ascendens (blå ring)
a. occipitalis (grøn ring)
a. thyroidea sup. (sort ring)
a. thyroidea inf. (grå ring)
a. vertebralis (ses bag a. thyroidea inf.) (hvid ring)
a. transversa colli (gul ring)
v. jugularis int. (blå sonde)
m. scalenus ant. (delvis fjernet) (rødt mærke)
m. scalenus med. (2 blå mærker)
plexus brachialis (gule mærker)
a. subclavia (grøn ring)
bemærk scalenerporten
m. thyrohyoideus (gult mærke)
m. omohyoideus (tilhæftning) (rødt mærke)
m. sternohyoideus (tilhæftning) (blåt mærke)
m. hyoglossus (rødt mærke over n. hypoglossus)
m. digastricus, venter ant. (blåt mærke)
m. mylohyoideus (gult mærke)
n. hypoglossus (sort ring)
a. facialis (gul ring)
gl. submandibularis (blåt mærke)
m. cricothyroideus (grønt mærke)
gl. thyroidea (orange mærke)
Desuden ses på halsen:
m. sternocleidomastoideus (rødt mærke)
m. semispinalis capitis (blåt mærke)
n. auricularis magnus (trukket noget ned) (grøn ring)
n. occipitalis minor (gul ring)
n. occipitalis major (grøn ring)
a. anonyma (blå ring)
a. mammaria int. (sort ring)

Placering

skab 38

13 ny vinkel

Emner

  • Muskler m. scalenus medius
  • Muskler m. stylohyoideus
  • Muskler temporalissenen
  • Karsystem A. crotis communis
  • Karsystem A. subclavia