Aa-2-69 / 21-3

skab 21

Præparatets venstre side
Muskler.

m. levator labii sup. (gult og blåt mærke)
m. zygomaticus major major major (2 gule mærker)
m. buccinator (blåt mærke)
m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (gult mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved) (rødt mærke)
m. pterygoideus med. (grønt og rødt mærke)
m. digastricus, venter post. (2 grønne mærker)
m. sternohyoideus (gult mærke)
m. omohyoideus, venter sup. (blåt mærke)
m. mylohyoideus er klappet ned for at vise strukturerne lateralt for m. hyoglossus i trigonum submandibulare og regio sublingualis
m. genioglossus (2 blå mærker)
m. geniohyoideus (2 røde mærker)
m. hyoglossus (rødt mærke)
Kar.
a. thyroidea sup. (hvid og lilla ring)
a. laryngea sup. (hvid og blå ring)
a. lingualis (trig. caroticum) (2 brune ringe)
a. sublingualis (i reg. sublingualis) (1 brun ring)
a. occipitalis (2 røde ringe)
a. temporalis superfic. (sort og blå ring)
a. auricularis post. (brun ring)
a. maxillaris (hvid ring)
a. alveolaris inf. (orange ring)
a. meningea med. (sort ring)
a. alveolaris sup. post. (rød og gul ring)
a. sphenopalatina (grøn ring)
v. comitans n. hypoglossi lateralt for m. hyoglossus (gul ring)
Nerver.
n. mandibularis (brun bøjle)
n. auriculotemporalis (gul ring)
n. alveolaris inf. (rød ring)
n. mylohyoideus (lille rød ring)
Bemærk:
n. lingualis' forløb: blå ring i reg. infratemporalis. Ved forkanten af m. pterygoideus med. hvilende på svælgmuskulaturen (grønt mærke).
Herefter blå ring på nerven lateralt for m. hyoglossus
chorda tympani (lille blå ring)
n. buccalis (grøn og orange ring)
n. temporalis prof. ant. (rosa ring)
n. temporalis prof. post. (grøn ring)
n. massetericus (2 orange ringe)
n. facialis (sort og hvid ring)
plexus infraorbitalis (lilla og gul ring)
n. alveolaris sup. post. (lille brun ring)
n. hypoglossus i spat. Lateropharyngeum og lateralt for m. hyoglossus (rød og hvid ring)
r. descendens n. hypoglossi (grøn ring)
n. cervicalis descendens (lille blå ring)
ansa hypoglossi (gul og sort ring)
gren fra ansa til m. sternohyoideus og omohyoideus og sternothyroideus (rosa ring)
n. vagus (lilla ring)
n. laryngeus sup., r. int. (blå og gul ring)
n. laryngeus sup., r. ext. (orange ring)
plexus cervicalis (gule ringe)
n. accessorius (blå ring)
r. caroticus n. vagi og glossopharyngei (små sorte ringe)
truncus sympathicus (bag n. vagus) (rød ring)
Desuden ses:
ductus parotideus (sort ring)
ductus submandibularis (grøn ring)
gl. thyroidea (knappenål)
lig. sphenomandibulare (2 hvide ringe)

Placering

skab 21

Emner

  • Perifere nerver N. alveolaris inferior
  • Perifere nerver N. hypoglossus
  • Karsystem A. laryngea superior
  • Karsystem A. thyreoidea superior