Aa-2-66 / 24-2

skab 24

Højre side.
Muskler.

m. mylohyoideus (2 blå mærker)
m. digastricus, venter ant. (rødt mærke)
m. omohyoideus (rødt og blåt mærke)
m. sternohyoideus (grønt og blåt mærke)
m. thyrohyoideus (grønt og rødt mærke)
m. hyoglossus (2 grønne mærker)
m. digastricus, venter sup. (2 grå mærker)
m. styloglossus (gråt og gult mærke)
m. stylohyoideus (gråt og rødt mærke)
m. pterygoideus lat., øvre hoveds udspring (1 hvidt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoveds udspring (2 hvide mærker)
m. pterygoideus lat., tilheftning (hvidt og gråt mærke)
m. pterygoideus med. (udspring) (hvidt og sort mærke)
m. pterygoideus med., tilheftning (hvidt og sort mærke)
m. sternocleidomastoideus (rødt og sort mærke)
m. levator scapulae (blåt og sort mærke)
m. splenius capitis (gult og sort mærke)
m. semispinalis capitis (grønt og sort mærke)
m. rectus capitis post. minor (hvidt mærke)
m. rectus capitis post. major (gult mærke)
m. semispinalis cervicis (grønt mærke)
m. obliquus capitis sup. (rødt mærke)
m. obliquus capitis inf. (blåt mærke)
m. longissimus capitis (sort mærke)
m. orbicularis oculi (blåt mærke)
m. levator labii superioris (gult mærke)
m. levator anguli oris (gråt mærke)
m. depressor anguli oris (sort mærke)
m. zygomaticus major major major (grønt mærke)
m. buccinator (gult og blåt mærke)
bemærk: overgangen mellem m. buccinator og pars buccopharyngea -svarer til raphe pterygomandibularis
Nerver.
n. lingualis (2 gule ringe)
n. alveolaris inf. (sort og gul ring)
n. auriculotemporalis (sort og rød ring) (foran auricula)
n. buccalis (rød og grøn ring)
n. mylohyoideus (ses ved afgangen og under musklen) (blå og rød ring)
r. thyrohyoideus n. hypoglossi (grøn ring)
n. cervicalis III, r. post (rød ring)
n. cervicalis IV, r. post. (blå ring)
n. occipitalis major (gul ring)
n. hypoglossus (sort ring)
n. glossopharyngeus (2 blå ringe)
n. vagus (hvid ring) (nederst)
n. laryngeus sup. (blå ring)
truncus sympathicus (rød og gul ring)
n. facialis (hvid og gul ring)
bemærk: r. caroticus int. (mel. grå og hvid ring)
Arterier.
a. carotis com. (sort ring)
a. carotis ext. (grå ring)
a. carotis int. (hvid ring)
a. thyroidea sup. (gul ring)
r. glandularis fra a. thyroidea sup. (orange ring)
a. lingualis (hvid ring bag mellemsenen af m. digastricus)
(r. hyoideus a. lingualis (grøn og rød ring))
a. facialis (rød ring)
a. palatina ascendens (2 orange ringe)
a. submentalis (sort og rød ring)
a. occipitalis (2 røde ringe)
a. temporalis superfic. (gul og blå ring)
r. auricularis ant. (grøn og blå ring)
a. transversa faciei (blå og hvid ring)
a. maxillaris (hvid og rød ring)
a. temporalis prof. post. (sort og hvid ring)
a. temporalis prof. ant. (sort og blå ring)
a. temporalis prof. ant. (sort og blå ring)
a. vertebralis (i trig. suboccipitale) (grøn bøjle)
a. infraorbitalis (hvid ring)
Vener.
v. jugularis int. (blå bøjle)
cornu sup. cartilago thyroidea (rød bøjle)
gl. thyroidea (sort og gråt mærke)
ductus parotideus (violet ring)
lig. stylomandibulare (sort bøjle)
proc. mylohyoideus gl. submandibularis (2 sorte mærker)


Placering

skab 24

Emner

  • Muskler m. digastricus
  • Muskler m. digastricus, venter anterior
  • Muskler m. digastricus, venter posterior
  • Muskler m. hyoglossus
  • Muskler m. mylohyoideus
  • Karsystem A. carotis externa
  • Karsystem A. submentalis
  • Karsystem A. temporalis profunda anterior
  • Karsystem A. temporalis profunda posterior
  • Karsystem R. hyoideus (a. lingualis)