Aa-2-62 / 40-9

skab 40

Præparatet set forfra.
Højre side.

bagvæggen i sinus maxillaris er fjernet
m. masseter (1 grønt mærke)
m. temporalis (grønt og blåt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (1 rødt mærke)
m. pterygoideus lat., øvre hoved (rødt og sort mærke)
m. buccinator (knappenålshoved)
m. rectus lat. (grønt mærke)
m. rectus sup. (rødt mærke)
m. rectus med. (blåt mærke)
m. rectus inf. (gult mærke)
m. obliquus sup. (sort mærke)
a. maxillaris (3. stykke) (rød og hvid ring)
a. infraorbitalis (rød og lilla ring)
canalis palatini med indhold (sort ring)
n. opticus (hvid ring)
n. buccalis (rød og gul ring)
ggl. pterygopalatinum (blåt mærke)
n. infraorbitalis (lilla ring)
Venstre side.
corpus linguae er fjernet i venstre side
m. digastricus, venter an. (2 blå mærker)
m. mylohyoideus (hvid ring)
m. geniohyoideus (2 hvide mærker)
m. genioglossus (2 grå mærker)
m. hyoglossus (grå bøjle)
m. masseter (grønt mærke)
m. temporalis (grønt og blåt mærke)
m. pterygoideus med. (ses gennem mundhulen) (rødt mærke)
m. buccinator (gult og grønt mærke)
raphe pterygomandibularis (sort mærke)
pars mylopharyngea og pars buccopharyngea (rødt og gult mærke)
aponeurosis palatina (rødt og grønt mærke)
a. facialis.(rød ring)
a. temporalis superfic. (2 røde ringe)
a. lingualis (i mundhulen) (rød ring)
n. lingualis (sort og gul ring)
bemærk n. lingualis relationer
n. hypoglossus (gul og blå ring)
n. glossopharyngeus (medialt for m. hyoglossus) (gul ring)
n. alveolaris inf. (gult mærke)
r. marginalis mandibulae (fra n. facialis) (sort ring)
n. infraorbitalis (sort ring)
n. opticus (omgivet af anulus tendineus) (hvidt mærke)
n. ethmoidalis ant. (gul ring)
gl. parotidea (rødt mærke)
ductus parotideus (blå ring)
gl. submandibularis (rødt mærke)
ductus submandibularis (hvid ring)
tonsilla palatina (gult mærke)

Placering

skab 40

Emner

  • Fordøjelseskanalen Sulcus alveolobuccalis superior
  • Karsystem A. maxillaris