Aa-2-61 / 39-6

skab 39

Præparatet set bagfra.
Højre side.

en række strukturer i spatium lateropharyngeum er fjernet (bl.a. muskler (delvist) og ligamenter fra proc. styloideus), endvidere er fascia pharyngobasilaris og den øverste del af m. constrictor pharyngis sup. fjernet
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. masseter (grønt mærke)
m. stylopharyngeus (sort mærke)
m. styloglossus (gult mærke)
m. stylohyoideus (blå ring)
m. digastricus, venter post. (brun ring)
m. levator veli palatini (sort ring)
m. tensor veli palatini (hvid ring)
v. jugularis int. med bulbus (blåt mærke)
a maxillaris (rød ring)
a. temporalis superfic. (2 røde ringe)
a. lingualis (rød og hvid ring)
n. auriculotemporalis (2 gule ringe)
n. facialis (gul og blå ring)
bemærke plexus parotideus og opmejslingen af canalis facialis 2. og 3. stykke
n. alveolaris inf. (blå ring)
n. lingualis (gul ring)
chorda tympani (grøn ring)
nerven til m. pterygoideus med. (sort ring)
ggl. oticum er markeret med sort folie
forbindelse fra ggl. oticum til n. auriculotemporalis (lille gul ring)
n. hypoglossus (gul og sort ring)
lig. sphenomandibulare (stor grøn ring)
(lamina medialis) cartilago tubae auditoriae s. auditivae (2 grønne mærker)
Venstre side.
spatium lateropharyngeum med strukturer, del af gl. parotidea er åbnet opad-bagtil
labium posterius (af ostium tubae auditivae) (rødt og sort mærke)
m. levator veli palatini (sort ring)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
a. maxillaris (rød ring)
a. temporalis superfic. (2 røde ringe)
v. retromandibularis (blå ring) (dobbelt i gl. paroti-dea)
n. hypoglossus (sort og gul ring)
r. descendens n. hypoglossi (rød og blå ring)
n. accessorius (gul og hvid ring)
n. vagus (blå og hvid ring)
n. laryngeus sup. (rød og sort ring)
n. glossopharyngeus (2 sorte ringe)
n. facialis (gul og blå ring)
bemærk medialt for a. carotis int. en del af plexus pharyngeus
n. auriculotemporalis (2 gule ringe)
anastomose fra n. auriculotemporalis til n. facialis (sort ring)
grene til gl. parotidea og kæbeleddet fra n. auriculotemporalis (lilla ring)
n. auricularis magnus (lille rest) (2 hvide ringe)
chorda tympani i cavitas tympani (grøn ring)
bemærk relationen til malleus
bemærk relationen til malleus
bemærk membrana tympanica
sinus sphenoidalis er åbnet
gl. parotidea (rødt mærke nær hvide ringe)

Placering

skab 39

6 ny vinkel

Emner

  • Muskler m. levator veli palatini
  • Perifere nerver Anastomose mellem n. auriculotemporalis og n. facialis
  • Perifere nerver N. auriculotemporalis
  • Perifere nerver Rami articulares
  • Høre- og ligevægtsorganet Malleus
  • Høre- og ligevægtsorganet Manurium mallei
  • Høre- og ligevægtsorganet Membrana tympani
  • Karsystem A. carotis externa
  • Karsystem A. maxillaris