Aa-2-6 / 24-9

skab 24

Lateralsiden.
m. semispinalis capitis (rødt mærke)
m. splenius capitis (sort mærke)
m. levator scapulae (grønne mærker)
mm. scaleni (orange mærker)
m. longus colli (gult mærke)
m. sternocleidomastoideus (blåt mærke)
m. stylohyoideus (rødt mærke)
m. digastricus, venter post. (orange mærke)
m. temoralis med fascie (rødt mærke)
m. masseter (grønt mærke)
m. pterygoideus med. (blåt mærke)
m. pterygoideus lat. (grønne mærker)
m. buccinator (gult mærke)
m. risorius (blåt mærke)
m. depressor anguli oris (orange mærke)
m. zygomaticus major major major (rødt mærke)
m. mentalis (gult mærke)
m. levator anguli oris (grønt mærke)
m. levator labii sup. (orange mærke)
m. obliquus inf. (gult mærke)
m. rectus inf. (orange mærke)
m. rectus sup. (rødt mærke)
m. rectus lat. (klappet bagud) (blåt mærke)
a. carotis int. (rød sonde)
a. carotis ext. (gul sonde)
a. occipitalis (røde ringe)
a. temporalis superficialis (rød ring)
a. transversa faciei (blå ring)
a. maxillaris (2 røde ringe)
aa. temporales profundae (grønne ringe)
a. alveolaris sup. post. (blå ring)
a. infraorbitalis (bag orbita) (gul ring)
a. facialis (rød ring)
a. ophthalmica (rød ring)
v. jugularis int. (blå sonde)
v. facialis (blå ring)
v. ophthalmica sup. (blå ring)
n. ophthalmicus (i sinus cavernosus) (rødt mærke)
n. lacrimalis (gul ring)
n. nasociliaris (hvid ring)
n. supraorbitalis (gul ring)
ggl. ciliare (rødt mærke)
n. oculomotorius (ramus inf.) (grøn ring)
n. opticus (grønt mærke)
n. maxillaris (orange mærker)
n. zygomaticus (brun ring). Bemærk anastomosen mellem n. lacrimalis og n. zygomaticotemporalis
rr. alveolares sup. post. (sort ring)
plexus infraorbitalis (gule ringe)
n. mandibularis (i cavitas cranii) (gult mærke)
nn. temporales profundi post. og med. (orange ringe)
n. buccalis (hvid ring)
n. lingualis (gul ring)
bemærk chorda tympani
n. alveolaris inf. (sort ring)
n. mentalis (grøn ring)
n. auriculotemporalis (gul ring)
n. facialis (hvid ring)
n. vagus (hvid ring)
n. accessorius (r. externus) (grøn ring)
plexus cervicalis (blå ringe)
truncus sympathicus (gul ring)
n. occipitalis major (gul ring)

Placering

skab 24

9 ny vinkel

Emner

  • Karsystem A. maxillaris