Aa-2-58 / 24-16

skab 24

Præparatets forside.
Muskler.

m. rectus med. (hvidt mærke)
m. rectus sup. (gult mærke)
m. rectus lat. (sort mærke)
m. rectus inf. (blåt mærke)
m. obliquus sup. (rødt mærke)
m. temporalis (grønt mærke)
m. masseter, prof. del (bemærk udspringet fra arcus zygomaticus) (blåt mærke)
m. masseter, superfic. del (rødt mærke)
m. genioglossus (sort mærke)
m. geniohyoideus (gult mærke)
m. hyoglossus (grå bøjle)
m. mylohyoideus (rød bøjle)
m. digastricus, venter ant. (grønt mærke)
m. sternohyoideus (blåt mærke)
m. omohyoideus (rødt mærke)
m. thyrohyoideus (grønt og gult mærke)
m. sternothyroideus (2 gule mærker)
m. cricothyroideus (sort mærke)
Nerver.
n. opticus (orange mærke)
n. oculomotorius, r. inf. (gul ring)
n. oculomotorius, r. sup. (sort ring)
n. trochlearis (orange ring)
n. frontalis (stor rød ring)
n. abducens (lille rød ring)
ggl. pterygopalatinum sin. (hvidt mærke)
n. canalis pterygoidei sin. (gul ring)
n. maxillaris sin. (rød ring)
nn. sphenopalatini sin. (hvid ring)
nn. palatini sin. (orange ringe)
n. buccalis (gul ring)
n. lingualis (blå ring)
n. hypoglossus (hvid ring)
n. alveolaris inf. i can. mandib. (violet ring)
Kar.
a. maxillaris dxt. (stor rød ring)
a. palatina descendens dxt. (blå ring)
a. sphenopalatina dxt. (gul ring)
a. prof. linguae (gul ring)
a. sublingualis (rød ring)
Ivørigt ses:
fascia temporalis' superfic. blad (grå bøjle)
fascia temporalis' prof. blad (rød bøjle)
ductus submandibularis (orange ring)
proc. mylohyoideus af gl. submandibularis (blåt mærke)
slimhinden i sinus maxillaris, bøjet til side

Placering

skab 24

Emner

  • Muskler m. cricothyreoideus
  • Perifere nerver Ganglion sphenopalatinum
  • Luftveje Meatus nasi communis
  • Karsystem A. sphenopalatina